Lịch Phục Vụ Công Giáo Năm 2022-2023

Lịch Công giáo là lịch phụng vụ được sử dụng bởi Nghi lễ Rôma của Giáo hội Công giáo. Nó chứa tất cả các ngày thuộc về năm Giáo hội và liên kết chúng với các sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-su Christ và mẹ ngài là Mary.

Lịch phục vụ công giáo

Mục đích của lịch là giúp các Cơ đốc nhân theo dõi các ngày thánh, ngày lễ và thời gian ăn chay. Năm Phụng vụ bắt đầu vào ngày lễ Giáng sinh (25 tháng 12), cũng là ngày đầu năm mới ở nhiều quốc gia có truyền thống theo đạo Thiên chúa.

Giáo hội Công giáo sử dụng lịch dương đã sửa đổi, cứ bốn năm một lần, không có ngoại lệ. Điều này làm cho nó trở thành một năm thiên văn gồm 365 ngày cộng với khoảng 6 giờ 45 phút. Chu kỳ Phục sinh bao gồm 52 lần trăng tròn hoặc một năm âm lịch gồm 12 lần âm lịch hoặc 364 ngày không xen kẽ.

Các bảng sau đây hiển thị tất cả các ngày và quan sát chính thức cho cả nhà thờ phương Tây và phương Đông trong suốt năm 2022:

Tháng 1: January Tháng 2: February Tháng 3: March
Tháng 4: April Tháng 5: May Tháng 6: June
Tháng 7: July Tháng 8: August Tháng 9: September
Tháng 10: October Tháng 11: November Tháng 12: December

Kinh Sáng Soi

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự …

Đọc Thêm

Kinh Cầu Đức Bà

Kinh Cầu Đức Bà

Kinh Cầu cho Đức Bà cần 1 người đọc và một người thưa. Người thưa không đọc chữ “thưa”: Xin Chúa thương xót chúng con. Thưa: Xin Chúa thương xót …

Đọc Thêm

Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con. Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con. Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xướng: Xin Chúa thương xót …

Đọc Thêm