Lời cầu nguyện bình an cho gia đình trong đạo công giáo

Lời cầu nguyện bình an là một lời cầu nguyện được dùng để cầu xin Chúa cho sự bình an trong tâm hồn. Lời cầu nguyện này thường được cầu nguyện vào buổi sáng, trước khi đi ngủ hoặc trong những lúc khó khăn, căng thẳng. Lời cầu nguyện bình an có thể giúp chúng … Đọc tiếp

Kinh Bởi Trời

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho (..linh hồn..) mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc … Đọc tiếp

Kinh Bảy Phép Bí Tích

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích: Thứ nhất: là phép Rửa tội. Thứ hai: là phép Thêm sức. Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa. Thứ bốn: là phép Giải tội. Thứ năm: là phép Xức dầu thánh. Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh. Thứ bảy: là phép Hôn-phối. Nguồn: https://www.conggiao.org/kinh-bay-phep-bi-tich/

Kính lạy Bà thánh Monica

Kính lạy Bà thánh Monica,/ là Người Mẹ đạo đức gương mẫu của thánh Augustinô,/ Ngài đã kiên trì theo đuổi người con bướng bỉnh của Ngài/ bằng tình thương và lòng cảm mến,/ tha thứ và khuyên nhủ,/ và dùng những lời kêu cầu mạnh mẽ thấu tới thiên đàng./ Xin Ngài cầu bầu … Đọc tiếp

Cơ Đốc giáo là gì? đây là đạo Công Giáo hay đạo Tin Lành

Cơ Đốc giáo là gì? Cơ đốc giáo là một tôn giáo lớn nhất thế giới, có khoảng 2,2 tỉ tín hữu, chiếm 32% dân số thế giới. Tôn giáo này dựa trên niềm tin vào cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, người được coi là Con của Đức … Đọc tiếp