Kinh Cáo Mình

Kinh Cáo Mình

1. Kinh Cáo Mình (ngắn) Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm …

Đọc Thêm

Kinh Cao Sang

Kinh Cao Sang

Lạy ơn Thiên Chúa cao sang Chín tầng ngự trị thiên đàng liên liên Loài người mọn mạy phàm hèn Cùng chung muôn vật ở trên địa cầu. Tính thiêng …

Đọc Thêm

Kinh cầu chịu nạn

Kinh cầu chịu nạn

(Kinh cầu Chúa chịu nạn thường được đọc trong Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa , Thứ Sáu Mùa Chay & mỗi ngày trong Tuần Thánh ) …

Đọc Thêm

Kinh Sáng Soi

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự …

Đọc Thêm