Bí Tích Thêm Sức Là Gì, Ai Có Thể Lãnh Nhận, Nghi Thức Như Thế Nào?

Bí tích Thêm Sức là một trong bảy Bí tích của Giáo hội. Nhờ bí tích Thêm Sức và Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành những thành viên trưởng thành của Giáo hội, có trách nhiệm hướng dẫn người khác trong đức tin, truyền bá tình yêu và niềm vui, và đề cao trách nhiệm luân lý. Thuật ngữ “xác nhận” bắt nguồn từ từ “Confirmatio” trong tiếng Latinh có nghĩa là tăng cường sức mạnh.

Bí Tích Thêm Sức Là Gì?

Bí tích Thêm Sức là bí tích khai tâm thứ ba sau Bí tích Rửa tội và Thánh Thể. Nó thường được gọi là “bí tích của sự trưởng thành.” Đó là một lời tuyên xưng đức tin công khai, nhờ đó những người đã được rửa tội được ấn chứng bằng ân tứ Chúa Thánh Thần, bắt rễ sâu hơn trong Đấng Christ, và dấn thân trọn vẹn hơn vào Giáo hội của Đấng Christ, giúp họ có thể truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động như thật. nhân chứng của Chúa Kitô.

Bí Tích Thêm Sức Là Gì?

Bí tích này được Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta thiết lập vào Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần. Khi ấy, Chúa Giê-su sai các môn đồ ra thế gian để rao giảng và làm phép rửa. Khi họ trở về sau chuyến đi truyền giáo, Người đã thổi hơi vào họ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần” (Ga 20,22). Sự kiện này được kỷ niệm hàng năm vào Chúa Nhật Hiện Xuống khi chúng ta cử hành bí tích Thêm Sức trong các giáo xứ của chúng ta.

Bí Tích Thêm Sức Ban Cho Chúng Ta Những Ân Sủng Nào?

Đức Thánh Linh ban nhiều ân sủng cho những ai nhận được sự xác nhận. Những ân sủng này nhằm giúp một người lớn lên trong đức tin, hy vọng và tình yêu thương.

Bí tích Thêm Sức cho chúng ta ân sủng để trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa Kitô bằng lời nói, hành động và cách sống của mình. Việc làm chứng này không chỉ giới hạn ở những lần chúng ta nói về đức tin của mình với người khác; đúng hơn, nó có nghĩa là một nhân chứng liên tục trong tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc sống của mình.

Bí tích Thêm Sức cũng ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra bản chất tội lỗi của mình và chống lại những cám dỗ bằng tất cả sức lực của mình. Ngoài ra, nó giúp chúng ta nhận ra lời kêu gọi nên thánh của Đức Chúa Trời và đáp lại theo sự trung thành và can đảm.

Ai Có Thể Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức?

Bí tích Thêm Sức dành cho tất cả những người Công giáo đã được rửa tội từ 14 tuổi trở lên trước hạn chót là ngày 1 tháng 9 của giáo xứ. Nếu một người Công giáo tròn 14 tuổi sau ngày 1 tháng 9 nhưng trước ngày 1 tháng 11, thì họ vẫn có thể được xác nhận tại giáo xứ của họ miễn là họ sẽ bước sang tuổi 14 trước ngày 31 tháng 12.

Nếu bạn muốn trở thành người Công giáo hoặc đã được rửa tội khi còn là trẻ sơ sinh mà không được xác nhận, xin vui lòng liên hệ với văn phòng giáo xứ gần nhất nơi bạn ở, để lãnh nhận bí tích này trước khi vào trung học hoặc đại học.

Làm Thế Nào Để Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức?

Giáo hội Công giáo dạy rằng tất cả những người Công giáo phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức vào khoảng mười hai tuổi. Đó là bởi vì bí tích này giúp chúng ta trở nên giống Chúa Giê Su Ky Tô hơn và được củng cố trong đức tin của mình. Giáo hội cũng dạy rằng mọi người Công giáo phải lãnh nhận cả ba bí tích khai tâm (Rửa tội, Thánh Thể và Thêm sức) trong một khoảng thời gian hợp lý.

Nghi Thức Của Bí Tích Thêm Sức Là Gì?

Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cũng giống như ngày xưa, nhưng có một số thay đổi. Sau khi được rửa tội và thêm sức, các bạn trẻ đã nhận được ơn Chúa Thánh Thần và sẵn sàng trở thành thành viên tích cực của Giáo hội và chia sẻ đức tin của mình với người khác.

Nghi Thức Của Bí Tích Thêm Sức Là Gì?

Bí tích Thêm Sức củng cố mối liên kết của bạn với Chúa Kitô như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Đây cũng là một lời tuyên xưng đức tin công khai và đổi mới các lời hứa khi rửa tội.

Đức cha đặt tay trên bạn và cầu nguyện cho bạn nhận được Chúa Thánh Thần. Lời cầu nguyện này được gọi là “sự áp đặt của bàn tay.” Sau đó, giám mục xức lên trán của bạn bằng dầu chrism, tượng trưng rằng quyền năng của đức Giesu chảy qua Giáo hội của Ngài vào trong bạn.

Bí tích thêm Sức củng cố mối liên kết của bạn với Đấng Christ như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Đây cũng là một lời tuyên xưng đức tin công khai và đổi mới các lời hứa khi rửa tội.

Việc Đặt Tay Biểu Thị Điều Gì?

Việc đặt tay là một tập tục cổ xưa biểu thị sự truyền Đức Thánh Linh từ người này sang người khác. Nó thường được sử dụng trong bối cảnh cải đạo, phong chức và thánh hiến. Trong bí tích này, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta được củng cố sức mạnh thiêng liêng mới để thực hiện sứ mệnh của chúng ta trong đời sống là Cơ đốc nhân.

Việc Xức Dầu Theo Hình Thánh Giá Tượng Trưng Cho Điều Gì?

Linh mục làm Dấu Thánh Giá bằng dầu thánh trên trán mỗi người và nói: “Hãy được đóng ấn với ơn Chúa Thánh Thần.” Điều này tượng trưng cho Bí tích Rửa tội của chúng ta khi Đức Chúa Trời đánh dấu chúng ta bằng con dấu của Ngài. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Trời bằng lời nói và việc làm.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Có Được Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Nhiều Lần Không?

Không. Bí tích Thêm Sức là một sự kiện chỉ diễn ra một lần.

Ai Có Thể Là Cha Mẹ Đỡ Đầu?

Cha mẹ đỡ đầu được chọn bởi cha mẹ hoặc người sẽ chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn tôn giáo của đứa trẻ. Giáo hội khuyến nghị rằng cha mẹ đỡ đầu nên kết hôn, nhưng không bắt buộc. Cha mẹ đỡ đầu là người lớn giúp con cái trưởng thành trong đức tin và trưởng thành trong đời sống Cơ đốc.

Cha Mẹ Đỡ Đầu Có Những Trách Nhiệm Gì?

Cha mẹ đỡ đầu phải đảm bảo rằng đứa trẻ được hướng dẫn tôn giáo và được chuẩn bị cho các bí tích như Rước lễ lần đầu và Thêm sức. Họ có thể giúp đỡ những dịp lễ và kỷ niệm đặc biệt khác trong gia đình, chẳng hạn như sinh nhật và lễ tốt nghiệp. Quan trọng nhất, họ nên sẵn sàng hỗ trợ đứa con đỡ đầu của mình khi nó trưởng thành bằng cách khuyến khích con theo gương thánh khiết của Chúa Giesu.

Bí tích Thêm Sức xây dựng trên ân sủng lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội. Chúa Thánh Thần chọn chúng ta, tiết ra ân sủng thánh hóa bên trong chúng ta, và cấu tạo chúng ta với Chúa Kitô. Bí tích này là một kinh nghiệm về sức mạnh, là sự sống về những gì đã được bắt đầu từ Bí tích Rửa tội. Mặc dù cơ thể chúng ta trở nên yếu ớt, nhưng tinh thần của chúng ta được củng cố và chúng ta trở thành một người lính cho Đức Giesu, mang những cánh tay không phải là xác thịt nhưng thuộc linh: sự thật, công lý và hòa bình.

Nhờ bí tích này, chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cam kết hoàn toàn, để được Đức Chúa Trời phân phát – để từ sự phong phú của những ân tứ mà Ngài giao phó từ Thiên đàng, sự sống đời đời có thể sinh ra. “Linh hồn tôi công bố sự vĩ đại của Chúa…”

Viết một bình luận