Giám Mục là gì? Sự khác nhau giữa Giám Mục và Linh Mục

Giám mục là gì? Giám mục là một trong những chức sắc quan trọng nhất trong cộng đồng Kitô giáo. Đây là người được tấn phong để nắm giữ các vị trí quan trọng và quản lý giáo hội. Trong Giáo hội Công giáo Rôma, Giám mục là một trong ba chức thánh cơ bản … Đọc tiếp

Kinh Bà Thánh Catarina

Lạy Nữ đồng trinh rất vẻ vang, hôm nay mọi nơi thiên hạ làm lễ kính Người, các thánh Thiên thần trên không khen Người, các đấng trên trời kính trọng Người, xin Người cầu cùng Chúa cho chúng tôi hằng vâng phục giới răn Đức Chúa Trời và xin thêm cho chúng tôi các … Đọc tiếp

Kinh Mười Điều Răn

Kinh mười điều răn là danh sách các mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo, theo Kinh Thánh, được Thiên Chúa phán truyền Môi-sê ở núi Sinai và được khắc vào hai phiến đá. Mười điều răn đóng vai trò rất quan trọng trong Giáo hội Công giáo. Dưới đây là 10 điều răn bằng … Đọc tiếp

Chức tư tế là gì? Nguồn gốc và vai trò trong đạo công giáo

Chức tư tế (linh mục) là một trong những chức sắc quan trọng nhất trong giáo hội Công Giáo. Chức tư tế có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nghi thức linh thiêng, truyền đạt đạo lí và cứu rỗi linh hồn cho những người tín hữu. Trong bài viết này, chúng … Đọc tiếp

Kinh Cáo Mình

1. Kinh Cáo Mình (ngắn) Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời … Đọc tiếp

Kinh khấn ông thánh Vincente (Vinh Sơn Tê) – Hay làm nhiều phép lạ

Kinh Ông Thánh Vinh Sơn I Lạy ơn ông thánh Vinh Sơn là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Apôcalypsi, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng con. Chúng con xin Người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng tôi cầu … Đọc tiếp