Lời cầu nguyện bình an cho gia đình trong đạo công giáo

Lời cầu nguyện bình an là một lời cầu nguyện được dùng để cầu xin Chúa cho sự bình an trong tâm hồn. Lời cầu nguyện này thường được cầu nguyện vào buổi sáng, trước khi đi ngủ hoặc trong những lúc khó khăn, căng thẳng. Lời cầu nguyện bình an có thể giúp chúng … Đọc tiếp

Kinh Bởi Trời

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho (..linh hồn..) mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc … Đọc tiếp

Kinh Bảy Phép Bí Tích

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích: Thứ nhất: là phép Rửa tội. Thứ hai: là phép Thêm sức. Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa. Thứ bốn: là phép Giải tội. Thứ năm: là phép Xức dầu thánh. Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh. Thứ bảy: là phép Hôn-phối. Nguồn: https://www.conggiao.org/kinh-bay-phep-bi-tich/

Kính lạy Bà thánh Monica

Kính lạy Bà thánh Monica,/ là Người Mẹ đạo đức gương mẫu của thánh Augustinô,/ Ngài đã kiên trì theo đuổi người con bướng bỉnh của Ngài/ bằng tình thương và lòng cảm mến,/ tha thứ và khuyên nhủ,/ và dùng những lời kêu cầu mạnh mẽ thấu tới thiên đàng./ Xin Ngài cầu bầu … Đọc tiếp

Kinh 6 Ðiều Răn Hội Thánh

Kinh 6 điều răn Hội Thánh tiếng Việt Hội Thánh có sáu điều răn: Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần Thứ bốn: Chịu Mình … Đọc tiếp

Đọc Kinh Cải Tội Bảy Mối

Cải tôi bảy mối tiếng Việt Cải tội bảy mối có bảy đức Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống Thứ sáu: Yêu … Đọc tiếp