Nguồn Gốc Và Lịch Sử Của Đạo Công Giáo Ở Việt Nam

Từ công giáo có nghĩa là “phổ quát” hoặc “tổng quát.” Nhà thờ Công giáo là nhà thờ Thiên chúa giáo lâu đời nhất, lớn nhất và bao gồm nhất trên thế giới. Người Công giáo là người thuộc Giáo hội Công giáo La mã. Người Công giáo tin rằng Đức Chúa Trời đã lập một giao ước, hay thỏa thuận, với Áp-ra-ham và con cháu của ông.

Giao ước đó đã được truyền lại qua dân tộc Do Thái, những người được Đức Chúa Trời dạy dỗ và chuẩn bị để trở thành dân được Ngài chọn. Chúa Giê-su sinh ra là một người Do Thái, nhưng ngài cũng đến để thực hiện giao ước này. Khi làm như vậy, ông bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người và làm cho mọi người có thể nhận biết Ngài và vào vương quốc của Ngài.

Giáo hội Công giáo dạy rằng cái chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá đã phải trả giá cho tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được tha thứ khi chúng ta cầu xin sự tha thứ. Hành động cứu rỗi này (được cứu khỏi tội lỗi) được gọi là sự xưng công bình, điều đó chỉ xảy ra qua Chúa Giê-su vì trước đây chưa ai có thể làm được điều đó (Rô-ma 5:18; 1 Cô-rinh-tô 15: 3-4).

Tìm Hiểu Về Đạo Công Giáo Là Gì?

Công giáo là một đức tin độc thần được thành lập dựa trên những lời dạy của Chúa Giê Su Ky Tô. Đạo Công giáo được chia thành hai nhánh chính: Đông phương và Tây phương. Nhánh phía Đông bao gồm các Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp, Armenia và Nga và Giáo hội Công giáo Ukraina.

Tìm hiểu về đạo công giáo là gì?

Nhánh phương Tây bao gồm Công giáo La Mã, Anh giáo (bao gồm cả những người theo đạo Tân giáo) và các giáo phái Tin lành khác.

Người Công giáo tin rằng có một Thiên Chúa tồn tại như một Thiên Chúa Ba Ngôi: ba ngôi vị khác nhau về bản chất là một. Người Công giáo tin vào nhiều vị thánh đã được Giáo hội Công giáo phong thánh; họ cũng công nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, hay Theotokos (Gr., “người mang Chúa”). Người Công giáo cũng tin rằng Chúa Giê-su Christ vừa hoàn toàn thần thánh vừa hoàn toàn là con người, theo cách hiểu của họ về một truyền thống cổ xưa được gọi là chủ nghĩa Chalcedonianism (từ Chalcedon, nơi nó được định nghĩa lần đầu tiên).

Người Công giáo thờ phượng trong các nhà thờ được gọi là thánh đường hoặc vương cung thánh đường có bàn thờ cao ở cuối phía đông của tòa nhà, nơi diễn ra các thánh lễ vào Chủ nhật và các ngày thánh. Họ cũng có bàn thờ trong nhà, nơi những lời cầu nguyện riêng tư có thể được đọc hàng ngày trước những hình ảnh tượng trưng cho các vị thánh hoặc các vị thánh khác.

Lịch Sử Đạo Công Giáo

Công giáo là giáo phái tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc từ thời Chúa Giê-su, người thành lập Cơ đốc giáo. Nhà thờ Công giáo bắt đầu như một phong trào trong Do Thái giáo, nhưng nhanh chóng tách khỏi nó và trở thành tôn giáo riêng của mình.

Tên “Công giáo” bắt nguồn từ từ tiếng Hy Lạp katholikos, có nghĩa là phổ quát hoặc toàn thể. Người Công giáo tin rằng nhà thờ của họ là phổ quát và luôn tồn tại kể từ khi Chúa Kitô thành lập nhà thờ của mình trên Trái đất.

Nhà thờ Công giáo được thành lập bởi Constantine I vào năm 325 CN tại Hội đồng Nicaea. Hội đồng này đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với Cơ đốc nhân, bao gồm cả ngày cho Lễ Phục sinh và cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Giáo hội đã tiếp tục nhóm họp tại các hội đồng trong nhiều năm để quyết định về các vấn đề đức tin, luân lý và giáo lý.

Đạo Công Giáo Thờ Ai?

Đạo công giáo thờ ai? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Người Công giáo thờ phượng mỗi ngày. Có hai cách chính mà chúng ta tôn thờ:

 • Cách đầu tiên và quan trọng nhất là tham gia Thánh lễ. Thánh lễ là việc cử hành sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập tự giá, mà Người đã làm cho chúng ta, để chúng ta được cứu khỏi sự chết và được vào sự sống đời đời. Trong Thánh lễ, chúng ta trở nên một thân thể với Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội của Người qua việc rước lễ (Bí tích Thánh Thể). Chúng ta cũng tiếp nhận Ngài như món ăn tinh thần của mình trong mỗi Thánh lễ.
 • Cách thứ hai để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là cầu nguyện cho ngài và cho người khác. Ngoài cầu nguyện hàng ngày (chẳng hạn như Cầu nguyện buổi sáng hoặc Cầu nguyện ban đêm), còn có nhiều hình thức cầu nguyện khác, chẳng hạn như tuần cửu nhật hoặc lần hạt. Khi cầu nguyện, chúng ta bày tỏ tình yêu thương của mình đối với Đức Chúa Trời bằng cách cầu xin Ngài giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời cố gắng trở nên giống Chúa Giê-su là chính tình yêu hoàn hảo.

Nguồn Gốc Đạo Công Giáo Ở Việt Nam

Mặc dù đa số người Việt Nam theo Phật giáo Đại thừa, nhưng Công giáo đã được thực hành rộng rãi từ thế kỷ XVII.

Nguồn gốc của Công giáo ở Việt Nam có thể được bắt nguồn từ sự xuất hiện của các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha vào năm 1533. Các nhà truyền giáo đầu tiên đã bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi họ bị bắt quả tang cố gắng cải đạo phi tần và hoạn quan của nhà vua.

Năm 1615, Giáo hoàng Paul V bổ nhiệm Alexandre de Rhodes làm Tổng giám mục Avignon và Đại diện Tông tòa Đàng Trong (nay là Việt Nam). Rhodes đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Việt Nam, trong thời gian đó, ông đã dịch các văn bản Công giáo sang tiếng Việt và thành lập trường học cho trẻ em Việt Nam. Ông cũng thành lập một trường dòng ở Hà Nội và xuất bản một cuốn sách quan trọng về tiếng Việt có tên là Grammatica Linguae Vieticae Annotata (Ngữ pháp chú thích của tiếng Việt). Máy in được sử dụng để in cuốn sách này sau đó đã được vua Louis XIII tặng cho hoàng đế như một món quà.

Giải nghĩa “Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền” là gì?

GiảI nghĩa "duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền" là gì?

Duy Nhất:

Từ “duy nhất” được dùng trong Giáo Hội Công Giáo để chỉ Đức Chúa Jêsus, là Con Một của Đức Chúa Trời, là Đấng hoàn toàn thần thánh và hoàn toàn là con người. Thuật ngữ này đã được sử dụng bởi những người theo đạo Thiên Chúa ban đầu như một cách để phân biệt tôn giáo của họ với những tôn giáo khác.

Thánh Thiện

Đạo Công giáo dạy rằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được thể hiện trong đời sống của Giáo hội. Điều này là do thực tế rằng Giáo hội được coi là sự tiếp nối sứ mệnh của Đấng Christ trên đất và do đó, Giáo hội là thánh.

Công Giáo Và Tông Truyền

Giáo hội Công giáo là giáo hội nguyên thủy do Chúa Giê-su thành lập, như được ghi lại trong Tân Ước. Giáo hội Công giáo có bản chất là tông truyền, có nghĩa là trực tiếp là hậu duệ của các tông đồ, những người được Chúa Giê-su Christ đích thân chọn để rao giảng Tin Mừng và thành lập các giáo hội mới ở nhiều nơi (xem Ma-thi-ơ 16: 18-19; Công vụ 1: 8) .

Giáo hội Công giáo tin rằng bất kỳ giáo phái Cơ đốc giáo nào cũng cần phải truy ngược lịch sử của mình trở lại một trong những giáo hội nguyên thủy này, vì nếu không làm như vậy thì giáo phái đó không thể có các bí tích hợp lệ hoặc được coi là có thẩm quyền về các vấn đề đức tin và luân lý.

Tại Sao Người Công Giáo Cần Phải Thuộc Kinh “10 Điều Răn”

Mười Điều Răn là những quy tắc cơ bản được Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, trong đó mỗi con người phải tuân theo. Chúng được coi là những luật quan trọng nhất trong Thiên chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo.

TạI sao ngườI công giáo cần phảI thuộc kinh "10 đIều răn"

Mười Điều Răn được Đức Chúa Trời viết bằng đá, nhưng chúng đã được tái bản nhiều lần kể từ đó. Bất kể xuất xứ ở đâu hay thời gian, người Công giáo tin rằng chúng chứa đựng tất cả các giáo lý đạo đức của Cơ đốc giáo và chúng cần được tuân thủ nghiêm ngặt bởi mọi người trên Trái đất. Giáo hội dạy rằng phạm tội chống lại bất kỳ điều răn nào trong số này sẽ dẫn đến sự nguyền rủa vĩnh viễn trong Địa ngục.

Chúng Ta Hãy Nhớ Thuộc Kinh 10 Điều Răn

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

 • Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
 • Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
 • Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
 • Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
 • Thứ năm: Chớ giết người.
 • Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
 • Thứ bảy: Chớ lấy của người.
 • Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
 • Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
 • Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen

6 Ngày Lễ Quan Trọng Nhất Theo Đạo Công Giáo

Lịch của Giáo hội Công giáo có rất nhiều lễ, nhưng có 6 lễ rất quan trọng. Cụ thể như:

Lễ Phục Sinh

Lễ Phục sinh là lễ quan trọng nhất của Cơ đốc giáo và diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên của mùa xuân. Nó kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, người mà các tín đồ Cơ đốc giáo tin rằng đã bị đóng đinh và chết vào Thứ Sáu Tuần Thánh.

Lễ Chúa Lên Trời

Lễ Chúa Lên Trời

Lễ Thăng thiên, 40 ngày sau Lễ Phục sinh, kỷ niệm khi Chúa Giê-su lên trời, 40 ngày sau Lễ Phục sinh. Ngày được tính dựa trên thời điểm Chúa Giê-su chết vào Thứ Sáu Tuần Thánh và sống lại vào Chủ Nhật Phục Sinh.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Hiện Xuống, còn được gọi là Whitsun, là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Cơ đốc giáo. Nó kỷ niệm sự giáng thế của Chúa Thánh Thần đối với các Tông đồ và những môn đồ khác của Chúa Giê Su Ky Tô năm mươi ngày sau Chủ Nhật Phục Sinh. Cái tên Lễ Ngũ Tuần bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “năm mươi” (pente), vì nó rơi vào 50 ngày sau Lễ Phục sinh. Bởi vì nó đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè, Lễ Ngũ tuần đôi khi được gọi là Whit-Sunday hoặc Whitsunday trong tiếng Anh hoặc La Pentecote trong tiếng Pháp.

Lễ Đức Mẹ lên trời

Lễ Đức Mẹ Lên Trời là một lễ hội Công giáo kỷ niệm cái chết của Đức Mẹ Maria và được lên thiên đàng sau khi bà qua đời. Lễ này có từ ít nhất là từ thế kỷ thứ 9 ở Pháp theo một dòng chữ trong một nhà nguyện tại Nhà thờ Vendôme, nhưng nó không được Giáo hội chính thức cử hành cho đến năm 1439 khi Giáo hoàng Eugene IV ban hành một tông thư vào ngày 7 tháng 8 năm 1439 ban hành ân xá cho những người tham gia. dưới mọi hình thức trong quá trình tuân thủ. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tuyên bố ngày lễ này được phổ biến trong toàn Giáo Hội và kể từ đó nó được cử hành như vậy vào ngày 15 tháng 8 hàng năm.

Lễ các Thánh

Lễ Các Thánh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Công giáo. Nó được tổ chức vào ngày 1 tháng 11 hàng năm, còn được gọi là Ngày Các Thánh hoặc Lễ Thánh Hóa. Lễ kỷ niệm tưởng nhớ tất cả những người đã chết trong Đấng Christ và những người được cho là ở trên thiên đàng với Đức Chúa Trời. Lễ này được giới thiệu bởi Giáo hoàng Gregory III (731-741) vào năm 732 sau Công nguyên, sau khi ông có một giấc mơ nơi Chúa Giê-su bảo ông phải tôn kính tất cả các vị thánh trên thiên đàng.

Lễ Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh

Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng khác của Công giáo được tổ chức hàng năm vào ngày 25 tháng 12. Lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su Christ, người được sinh ra tại Bethlehem vào khoảng năm 6 trước Công nguyên. Mùa Giáng sinh bắt đầu với Mùa Vọng vào ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 24 tháng 12 khi thánh lễ nửa đêm diễn ra vào lúc nửa đêm của đêm Giáng sinh.

Vậy Đạo Thiên Chúa Giáo và Đạo Công Giáo Có Phải Là Một?

Cơ đốc giáo và Công giáo không phải là một điều giống nhau. Cơ đốc giáo là một tôn giáo đã được thực hành trong gần 2.000 năm. Công giáo là một trong nhiều hệ phái Thiên chúa giáo.

Cơ đốc giáo bắt đầu với Chúa Giêsu Kitô, người sống ở Israel cổ đại khoảng 2.000 năm trước. Ông là một nhà truyền đạo Do Thái, người dạy về tình yêu thương và sự tha thứ, nhưng cũng được biết đến như một nhân viên phép lạ có thể thực hiện chữa bệnh và các hành động siêu nhiên khác. Các tín đồ Cơ đốc giáo tin rằng Chúa Giê-su chết trên thập tự giá để đền tội cho họ, và ngài đã sống lại từ cõi chết ba ngày sau đó để cung cấp sự sống vĩnh cửu cho tất cả các tín đồ.

Cơ đốc giáo đã phát triển thành một phong trào quốc tế với nhiều tín ngưỡng và thực hành khác nhau. Một số giáo phái tự coi mình là Tin lành hoặc Công giáo (hoặc cả hai), hoặc họ có thể là các nhà thờ phi giáo phái không xác định với bất kỳ nhánh cụ thể nào của Cơ đốc giáo.

Ngoài các giáo phái riêng lẻ trong Cơ đốc giáo, cũng có một số nhánh tín ngưỡng chính: Chính thống giáo phương Đông, Công giáo La Mã và Tin lành.

Giáo hội Công giáo là một tổ chức quốc tế bao gồm hơn 1,2 tỷ thành viên trên toàn thế giới. Nó bao gồm Giáo triều La Mã, cơ chế hành chính trung tâm của Nhà nước Thành phố Vatican, chỉ đạo và điều phối các bộ phận và lãnh đạo khác nhau của nhà thờ; bảy nhà thờ riêng lẻ; và, các giáo phận, giáo xứ và các cộng đồng tôn giáo khác trên khắp thế giới.

Viết một bình luận