Đọc Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kinh Lạy Cha Là Gì?

Kinh lạy cha

Trong Matthew 6: 9-13 và trong Lu-ca 11: 2-4 , chúng ta đọc thấy Chúa Giê-su dạy các môn đồ cách họ nên cầu nguyện. Kinh thánh phổ biến này được gọi là Lời cầu nguyện của Chúa,  và một số người biết nó là  Lời cầu nguyện của Cha chúng ta . Dưới đây, bạn có thể đọc qua và ghi nhớ Kinh Lạy Cha vì đó là ví dụ mà Chúa Giê-su đã dùng khi được hỏi chúng ta nên cầu nguyện như thế nào. Trong khi lời cầu nguyện này đã được Đấng Christ ban cho như một khuôn mẫu, chúng ta phải sử dụng lời của nó với tình yêu chân thành và sự tìm kiếm Đức Chúa Trời! Hãy suy ngẫm những lời trong Kinh Lạy Cha để kiểm tra tấm lòng của chính bạn.

Ý Nghĩa Kinh Lạy Cha

Mối quan hệ Cha-Con trong Ba Ngôi cho thấy mối quan hệ tiềm tàng của chúng ta với Đức Chúa Trời. Đức Giê su, Con Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta đặc ân gọi Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta bằng ân điển làm con nuôi (Galatians 4: 4-7 ). Là “con của Đức Chúa Trời”, Cơ đốc nhân được kêu gọi yêu mến, tin cậy và phụng sự Đức Chúa Trời như Chúa Giê su làm với Cha. Chúng ta phải lưu ý rằng Đức Chúa Trời không phải là Cha của chúng ta chỉ vì Ngài đã tạo ra chúng ta. Ngài chỉ là Cha đối với những ai trong mối quan hệ cứu rỗi và cá nhân với Ngài, một sự hiệp thông chỉ đến bởi ân điển của việc nhận con nuôi.

Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vì các ngươi đã không nhận lấy tinh thần nô lệ để trở lại sợ hãi, nhưng các ngươi đã nhận Thánh Linh làm con nuôi, mà chúng ta kêu lên rằng: “Abba! Cha ơi!” Chính Thánh Linh làm chứng cho thánh linh chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời, và nếu là con cái, thì những người thừa kế – những người thừa kế của Đức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Chúa Giê su, miễn là chúng ta cùng chịu đau khổ với Ngài để chúng ta cũng được vinh hiển cùng với Ngài. ( Rô-ma 8: 14-17 )

“Hằng Ngày” thực sự là một bản dịch sai từ epiousios trong tiếng Hy Lạp , nghĩa đen là “trên bản chất,” hoặc “siêu thực tế.” Biểu thức cho bánh mì hàng ngày không chỉ đơn thuần là bánh mì cho ngày nay, cho sự nuôi dưỡng trên đất; đó là bánh cho ngày vĩnh cửu của Nước Thiên Chúa, để nuôi dưỡng linh hồn bất tử của chúng ta. Bánh siêu bền, sống động này là chính Chúa Giê-su. Vậy, trong Kinh Lạy Cha, chúng ta không chỉ cầu xin bánh vật chất cho sức khỏe thể chất, nhưng cho bánh thiêng liêng cho sự sống đời đời. (Đọc thêm về điều này trong John 6:27-58)

Chú Giải Kinh Lạy Cha

Kinh lạy Cha là lời kinh chính Chúa Giêsu dạy, nên:

 • Là lời kinh tuyệt hảo nhất.
 • Là lời cầu nguyện mẫu trong kinh nguyện Kitô giáo.
 • Lời kinh lạy Cha có 3 lời cầu dâng lên Chúa, và 3 lời cầu xin cho nhu cầu của chúng ta.

Ba lời cầu dâng lên Chúa:

 • Chúng con nguyện danh Cha cả sáng.
 • Nước Cha trị đến.
 • Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Ba lời cầu xin cho nhu cầu của chúng ta:

 • Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày.
 • Tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con.
 • Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Cụ thể:

1. Lời cầu xin “nguyện Danh Cha cả sáng” nghĩa là gì?

Khi cầu xin “Danh Cha cả sáng”, chúng ta bước vào kế hoạch của Thiên Chúa. Danh Ngài – được mạc khải cho ông Môse, rồi trong Chúa Giêsu – được thánh hoá qua chúng ta và trong chúng ta, cũng như nơi mọi dân tộc và nơi từng con người.

2. Hội Thánh xin gì khi cầu nguyện “Nước Cha trị đến”?

Hội Thánh xin cho Nước Thiên Chúa trị đến một cách dứt khoát qua việc Ðức Kitô trở lại trong vinh quang. Nhưng Hội Thánh cũng cầu xin cho vương quyền của Thiên Chúa ngày càng lớn lên trong hiện tại qua việc thánh hóa con người trong Chúa Thánh Thần, và nhờ sự cố gắng của họ trong việc phục vụ công lý và hòa bình theo các mối phúc. Lời cầu xin này là tiếng kêu xin Chúa Thánh Thần và của Hiền Thê: “Lạy Chúa Giêsu! xin hãy đến” (Kh 22,20).

3. Tại sao chúng ta cầu xin: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”?

Ý muốn của Cha chúng ta là “tất cả mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,3). Vì thế, Chúa Giêsu đã đến để chu toàn ý định cứu độ của Cha. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa kết hợp ý muốn của chúng ta vào ý muốn Con của Ngài, theo gương của Ðức Trinh Nữ Maria và của các thánh. Chúng ta cầu xin cho ý định của Ngài được thực hiện trọn vẹn dưới đất như đã được thực hiện trọn vẹn trên trời. Chính nhờ lời cầu nguyện này mà chúng ta có thể “nhận ra ý muốn của Thiên Chúa” (Rm 12,2) và “kiên trì thi hành thánh ý” (Dt 10,36).

4. Lời cầu “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” có nghĩa gì?

Khi đọc “xin Cha cho chúng con”, trong sự hiệp thông với anh em, chúng ta nói lên lòng tín thác của người con thảo đối với Cha chúng ta trên trời. Từ “lương thực” chỉ thực phẩm vật chất cần thiết để nuôi sống thân xác; nhưng cũng còn có nghĩa là Bánh sự sống, đó là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Bánh này được lãnh nhận trong “ngày hôm nay” của Thiên Chúa như của nuôi dưỡng hết sức cần thiết và cốt yếu của Bàn Tiệc Nước Trời mà bí tích Thánh Thể là một sự tham dự trước.

5. Vì sao chúng ta nói “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”?

Khi xin Thiên Chúa là Cha tha thứ cho chúng ta, chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi trước mặt Ngài. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng lòng thương xót của Ngài, vì trong Chúa Con và qua các Bí tích, “chúng ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (Cl 1, 14). Tuy nhiên, lời cầu xin của chúng ta chỉ có thể được nhậm lời, với điều kiện là, về phần chúng ta, chúng ta phải tha thứ trước.

6. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” nghĩa là gì?

Nghĩa là chúng ta cầu xin Thiên Chúa đừng để chúng ta đi theo con đường dẫn đến tội lỗi. Lời cầu xin này van xin Thần Khí ban ơn phân định và sức mạnh; cũng cầu xin ơn tỉnh thức và bền đỗ đến cùng.

7. Chúng ta lại kết thúc bằng lời cầu xin “nhưng cứu chúng con cho khỏi Sự Dữ”?

Sự Dữ muốn ám chỉ một nhân vật là Satan, kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, “kẻ chuyên mê hoặc toàn thể nhân loại” (Kh 12,9). Ðức Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Chúng ta cầu xin cho cả nhân loại được giải thoát khỏi Satan và mọi việc làm của nó. Chúng ta cũng cầu xin hồng ân quí giá là sự bình an và ân sủng để kiên trì chờ đợi Ðức Kitô lại đến, Ðấng giải thoát chúng ta khỏi sự Dữ cách dứt khoát.

8. Và cuối cùng, từ “Amen” nghĩa là gì?Sau khi đọc kinh xong, bạn thưa “Amen”, nghĩa là “mong cho được như vậy”. Với từ cuối cùng này, như lời của thánh Cyrillo Giêrusalem, bạn đã đóng ấn mọi điều chứa đựng trong lời kinh này mà Thiên Chúa đã truyền dạy.

6 Bước Được Dạy Trong Kinh Lạy Cha

 1. Xưng hô đúng chỗ của Đức Chúa Trời là Cha
 2. Thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài là ai và tất cả những gì Ngài đã làm
 3. Thừa nhận rằng ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời nằm trong sự kiểm soát chứ không phải của chúng ta
 4. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời về những điều chúng ta cần
 5. Thú nhận tội lỗi của mình và ăn năn
 6. Yêu cầu sự bảo vệ và giúp đỡ để vượt qua tội lỗi và những cuộc tấn công của Sa-tan đối với chúng ta

Khi bạn đọc Kinh thánh này, hãy để nó ngấm vào lòng bạn và bắt đầu nói chuyện với Đức Chúa Trời một cách chân thành và cởi mở. Anh ấy đã tạo ra bạn, yêu bạn và muốn nghe từ bạn! Hãy sử dụng Lời cầu nguyện của Chúa như một cách để bước qua việc giao tiếp với Đức Chúa Trời!

Kính Lạy Cha Bằng Các Ngôn Ngữ Khác

Đọc Kinh Lạy Cha Bằng Tiếng Anh

Our Father, Who is in heaven,
Holy is Your Name;
Your kingdom come,
Your will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Kinh Lạy Cha Tiếng Latin

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
[Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula.]
Amen.

Kinh Lạy Cha Bằng Tiếng Nhật

天にまします 我らの父よ

願わくば 御名(みな)をあがめさせたまえ

御国(みくに)を来たらせたまえ

御心(みこころ)の天になるごとく 地にもなさせたまえ

我らの日用の糧を 今日も与えたまえ

我らに罪を犯す者を 我らが赦(ゆる)すごとく

我らの罪をも 赦したまえ

我らを試みに会わせず 悪より救いいだしたまえ

国と力と栄とは 限りなく 汝のものなればなり

アーメン

Kinh Lạy Cha Bằng Tiếng Pháp

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Bài Hát Về Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Kinh Tin Kính

1. Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh Thông Công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

2. Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

3. Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

4. Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Viết một bình luận