Kinh bà Thánh Maria Mađalêna

KINH BÀ THÁNH MARIA MAĐALÊNA

Lạy ơn Bà thánh Maria Mađalêna,/ xưa đã lấy bình thuốc thơm mà đi lau chân Chúa Giêsu/ cùng đổ nước mắt ra trên chân Người,/ và lấy tóc mình mà lau,/ cùng lấy thuốc thơm mà xức./ Chúng con xin Bà thánh Mađalêna cầu cho chúng con./ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa./ Chúng con xin Đức Chúa Trời nghe lời Bà thánh Mađalêna cầu cho chúng con,/ vì thủa xưa Đức Chúa Giêsu đã nghe lời Bà cầu xin/ mà làm cho ông thánh Lazarô chết bốn ngày được sống lại./ Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

Nguồn tham khảo: https://dockinh.com/kinh/kinh-ba-thanh-maria-madalena-454.html

Viết một bình luận