Kinh bà Thánh Rosa Lima

Kinh bà Thánh Rosa Lima

Lạy ơn bà thánh Rosa là hoa Văn côi rất tốt,/ hay xông ra mùi các nhân đức rất thơm tho/ cho khắp mọi người chúng con./ Chúng con xin bà thánh Rosa cầu cho chúng con./ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa./ Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng/ đã ban ơn cho bà thánh Rosa nên tốt lành về đức đồng trinh/ và đức nhịn nhục cho chúng con được soi,/ thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho chúng con/ được lòng kính mến và bắt chước Người,/ cho đáng Đức Chúa Trời thương đến chúng con./ Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng./ Amen.

 

Viết một bình luận