Kinh Kính Mừng Maria

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Kính Mừng là gì?

Thiên sứ nói với bà: “Hỡi Mary, đừng sợ, vì bà đã được Thiên Chúa ban ơn. Và bây giờ, bạn sẽ thụ thai trong bụng mẹ và sinh một con trai, và bạn sẽ đặt tên là Giê-su. Người ấy sẽ nên cao cả, được xưng là Con Đấng Tối Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho người ấy ngai vàng của tổ tiên là Đa-vít. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời, và vương quốc của Ngài sẽ không có hồi kết. ” (Lu-ca 1: 30-33)

Kinh Kính Mừng là gì?

Kinh Kính Mừng là một lời cầu nguyện dựa trên Kinh thánh, trong đó chúng ta suy gẫm những lời từ Phúc âm Lu-ca. Trong nửa sau của lời cầu nguyện, chúng ta xin Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta và đưa chúng ta đến gần Con của Mẹ là Chúa Giêsu.

Đó cũng là trọng tâm của Kinh Mân Côi , trong đó chúng ta cầu nguyện với Mẹ Maria khi chiêm ngắm những mầu nhiệm thiêng liêng, hoặc những khoảnh khắc quan trọng, về cuộc đời, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu.

Theo truyền thống, kinh Kính Mừng được người Công giáo cầu nguyện, nhưng nhiều người (cả người theo đạo thiên chúa và không theo đạo thiên chúa) cảm thấy bị cuốn hút bởi Đức mẹ Maria. Họ nhìn nhận chứng tá hùng hồn của cô như một môn đồ trung thành của Đấng Christ và tìm kiếm sự trợ giúp của cô như một người mẹ thiêng liêng từ bi.

Cùng với Kinh Lạy Cha (Lạy Cha) , Kinh Kính Mừng là một trong những kinh nguyện đầu tiên mà người Công giáo học trong hành trình đức tin của mình.

Nguồn Gốc

Kinh Kính Mừng bắt nguồn từ Kinh thánh – những dòng đầu tiên được lấy trực tiếp từ chương đầu tiên của Phúc âm Lu-ca. Chúng ta đọc thấy rằng Đức Chúa Trời sai Sứ thần Gabriel đến để công bố với Đức Trinh Nữ Maria rằng bà sẽ cưu mang Con Thiên Chúa. Khi đến gần bà, Thiên thần chào mừng Mary, nói: “Kính mừng, đã được sủng ái! Chúa ở cùng anh em ”( Lu-ca 1:28 ). Chúng ta nói với Mẹ Maria theo cùng một cách khi bắt đầu lời cầu nguyện của chúng ta.

Ma-ri hoàn toàn đồng ý với chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và Thiên sứ rời khỏi cô. Sau đó, cô vội vã lên đường đến thăm người em họ Elizabeth, người mà ở tuổi già, đang mang thai một cậu con trai sáu tháng; “Đối với Đức Chúa Trời không gì là không thể làm được” ( Lu-ca 1:37 ).

Ngay khi Mary bước vào nhà và chào Elizabeth, đứa trẻ sơ sinh sẽ nhảy trong bụng mẹ.

Và Ê-li-sa-bét, được đầy dẫy Thánh Linh, lớn tiếng kêu lên và nói: “Trong số các bà, các ngươi có phước nhất, và phước là trái trong lòng mẹ. Và làm thế nào điều này xảy ra với tôi, mà mẹ của Chúa tôi phải đến với tôi? ” (Lu-ca 1: 41b-43)

Ban đầu được phỏng theo Kinh thánh bằng tiếng Latinh, chúng ta nhận ra nhiều câu trong sách Lu-ca đã tạo thành Kinh Kính mừng bằng tiếng Anh ngày nay.

Khi Nào Chúng Ta Cầu Nguyện Kinh Kính Mừng?

Kinh Kính Mừng có thể được cầu nguyện như một lời cầu nguyện cá nhân bất cứ lúc nào.

Nó cũng thường được cầu nguyện trong một chuỗi mười trong Kinh Mân Côi ; nói mười kinh Kính Mừng là nói một “thập niên” của Kinh Mân Côi. Sự lặp lại này không phải là việc đọc lại những cụm từ trống rỗng, mà đúng hơn, là một hình thức thiền định – được đưa sâu hơn vào mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, sử dụng các từ trong Kinh thánh.

Tại Sao Người Công Giáo Cầu Nguyện Kinh Kính Mừng Maria?

Tại Sao Người Công Giáo Cầu Nguyện Kinh Kính Mừng Maria?

Tin cậy Chúa như Đức Mẹ Maria đã làm

Mỗi lần đọc kinh Kính Mừng, chúng ta nhận ra sự thánh thiện của Đức Trinh Nữ Maria, và sự chấp nhận thánh ý Chúa cho cuộc đời mình một cách kiên cường, vững vàng. Các nhà thần học gọi lời “xin vâng” tuyệt đẹp của Đức Maria đối với Thiên Chúa lúc Truyền tin là “fiat” – tiếng Latinh có nghĩa là “hãy để việc đó được thực hiện. ”Tại mọi thời điểm, Ma-ri đặt trọn niềm tin cậy vào kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho thế giới. Khi cầu nguyện, chúng ta nhớ đến lời “xin vâng” khiêm tốn của cô ấy và tìm cách có thái độ tương tự trước mặt Đức Chúa Trời trong mối quan hệ của chúng ta với Ngài.

Để xin Mẹ Maria hướng dẫn và cầu nguyện

Thánh Padre Pio nói: “Hãy phó mặc mình trong tay Mẹ Maria. Cô ấy sẽ chăm sóc cho bạn ”. Khi chúng ta cầu nguyện Kinh Kính Mừng, chúng ta từ bỏ mình cho Đức Maria, người không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu mà còn là của chúng ta nữa. Trước khi chết trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã giao phó tất cả các môn đồ cho Ma-ri và người mẹ thiêng liêng của bà ( Giăng 19: 26-27 ). Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng, với tư cách là người cầu thay lớn nhất của chúng tôi trên Thiên đàng, cô ấy đang cầu nguyện cho chúng tôi không ngừng.

Để biết về Đức Giesu đầy đủ hơn

Một điều rõ ràng là: mặc dù Kinh Kính Mừng được lặp đi lặp lại được nói trực tiếp với Đức Maria, nhưng đối với Đức Giêsu, hành động yêu thương cuối cùng cũng được hướng tới, với Mẹ và qua Mẹ.

Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria (2002)

Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria làm bình duy nhất để Con Ngài xuống thế gian và cứu thế gian. Trong đức tin của mình, chúng ta không thờ Đức Mẹ Maria; cô ấy vẫn là một sinh vật, được Chúa yêu quý. Nhưng chúng tôi tôn vinh cô ấy vì cô ấy là “môn đồ xuất sắc nhất ” – môn đồ hoàn hảo của Chúa Giê-su. Tất cả mọi thứ cô ấy đang và làm đều hướng về anh ấy. Vì vậy, qua cô ấy, người hiểu rõ về Ngài nhất, chúng ta hiểu biết về Chúa Giê-su Christ một cách đầy đủ hơn.

Kính Mừng Maria Bằng Các Ngôn Ngữ Khác

Những lời của Kinh Kính Mừng — vừa đơn giản vừa sâu sắc — đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bài thánh ca và bài hát sùng kính qua nhiều thế kỷ.

Cầu nguyện Kinh Kính Mừng bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh có thể giúp chúng ta cảm thấy hợp nhất với anh chị em của mình trong đức tin, những người đã đọc lời cầu nguyện qua nhiều thế kỷ:

Kinh Kính Mừng Maria Tiếng Anh

“Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee;
blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.”

Lời cầu nguyện Kính Mừng Maria bằng tiếng Anh

Kinh Kính Mừng Maria Tiếng La Tinh

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Lời cầu nguyện Kính Mừng Maria bằng tiếng La Tinh

Kinh Kính Mừng Maria Tiếng Tây Ban Nha

Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amen.

Lời cầu nguyện Kính Mừng Maria bằng tiếng Tây Ban Nha

Kinh Kính Mừng Maria Tiếng Italian

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

Lời cầu nguyện Kính Mừng Maria bằng tiếng Ý

Kinh Kính Mừng Maria Trong Các Bài Hát

Âm nhạc có thể là một hình thức cầu nguyện mạnh mẽ, và các bài hát kết hợp lời từ Kinh Kính Mừng có một truyền thống đặc biệt phong phú trong đức tin Công giáo.

Những bài thánh ca dành riêng cho Đức Maria có thể làm phong phú thêm đời sống cầu nguyện của chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng chúng cũng là những lựa chọn phổ biến cho âm nhạc phụng vụ của các lễ trọng trong Giáo hội, chẳng hạn như Lễ trọng của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (ngày 1 tháng Giêng), Lễ Truyền tin ( Ngày 25 tháng 3), Lễ Giả định (ngày 15 tháng 8), Đức Mẹ Mân Côi (ngày 7 tháng 10) và Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày 8 tháng 12).

Một số bài hát nổi tiếng hơn về Đức Mẹ ghi lại lời và ý nghĩa của kinh Kính Mừng bao gồm:

20 Bài Hát Thánh Ca Dâng Đức Mẹ Maria Hay Nhất

Kính Mừng Maria – Sáng Tác Bởi LM. Nguyên Lễ

Kinh Kính Mừng Maria Phổ Thành Bài Hát Của Ca Đoàn Hallelujah

Nguồn:

Viết một bình luận