Kính lạy Bà thánh Monica

Kính lạy Bà thánh Monica,/ là Người Mẹ đạo đức gương mẫu của thánh Augustinô,/ Ngài đã kiên trì theo đuổi người con bướng bỉnh của Ngài/ bằng tình thương và lòng cảm mến,/ tha thứ và khuyên nhủ,/ và dùng những lời kêu cầu mạnh mẽ thấu tới thiên đàng./

Xin Ngài cầu bầu cho tất cả mọi người mẹ hôm nay,/ để họ biết lôi kéo con cái họ trở về với Chúa./ Xin cho họ biết gần gũi với con cái họ,/ dùng tình thương tha thứ và khuyên nhủ với những người con trai,/ con gái hoang đàng đang sa cơ lạc bước./ Xin Ngài đưa những người con đang lạc bước/ trở về xum họp với mái ấm gia đình./ Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

Viết một bình luận