Kinh Mười Bốn Mối

Kinh mười bốn mối của đạo Thiên Chúa là một bộ kinh quan trọng đã được thiên chúa lập ra cho tín hữu công giáo. Kinh này quy định 14 điều mà chúng ta cần phải làm để giúp đỡ cho kẻ còn sống và cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Đây là những điều cơ bản nhưng rất quan trọng để giúp các tín hữu công giáo có thêm niềm tin, hi vọng để chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối:

 • Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
 • Thứ hai: Cho kẻ khát uống
 • Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
 • Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
 • Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
 • Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
 • Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:

 • Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
 • Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
 • Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
 • Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
 • Thứ năm: Tha kẻ dể ta
 • Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
 • Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Viết một bình luận