Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhận lời con nguyện.

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=0c6b7d4RlaM

Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh giá, xin chữa chúng con, cho khỏi kẻ thù.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Nguồn: https://vi.wikisource.org/wiki/Kinh_S%E1%BA%A5p_M%C3%ACnh

Viết một bình luận