Lịch công giáo năm 2023 và các ngày lễ trọng

Các Ngày Lễ Lớn Trong Đạo Công Giáo Năm 2023

Lễ công giáo là những hoạt động tôn giáo và linh thiêng được tổ chức bởi Giáo hội Công giáo Roma. Những hoạt động này được tổ chức để tôn vinh Thiên Chúa và các thánh, đồng thời cũng là cơ hội để cộng đồng Công giáo cùng nhau cầu nguyện, tâm niệm và cảm tạ Thiên Chúa.

Lễ Chúa Thăng Thiên là một trong những ngày lễ trọng của Đạo Công Giáo

Lễ công giáo được tổ chức từ tháng 1 cho đến hết tháng 12 tính theo năm dương lịch. Ngoài nhóm lễ buộc là thứ 7 hoạc Chủ Nhật thì lễ công giáo cũng được chia thành hai nhóm là các ngày lễ lớn, và những ngày lễ trọng

Các ngày lễ lớn và lễ trọng của đạo công giáo trong năm 2023 của người công giáo bao gồm:

 • Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ngày 01/01/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Hiển linh: Ngày 06/01/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa: Ngày 10/01/2023.
 • Tết Nguyên Đán (năm Quý Mão): Ngày 22/01/2023.
 • Lễ Tro: Ngày 22/02/2023 (lễ buộc).
 • Lễ Thánh Cả Giuse (Feast of Saint Joseph): Ngày 19/03/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Truyền tin cho Đức Mẹ: Ngày 25/03/2023.
 • Lễ Lá: Ngày 02/04/2023.
 • Thứ Năm Tuần Thánh: Ngày 06/04/2023.
 • Lễ Phục sinh: Ngày 09/04/2023.
 • Lễ Lòng thương xót Chúa: Ngày 16/04/2023.
 • Lễ Thánh Giuse Thợ: Ngày 01/05/2023.
 • Lễ Chúa thăng thiên: Ngày 18/05/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Ngày 28/05/2023.
 • Lễ Chúa Ba Ngôi: Ngày 04/06/2023.
 • Lễ Mình và Máu Thánh Chúa: Ngày 08/06/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Ngày 09/06/2023.
 • Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Ngày 29/06/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Chúa Hiển Dung: Ngày 06/08/2023.
 • Lễ Đức Mẹ hồn và xác lên trời: Ngày 15/08/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Các Thánh: Ngày 01/11/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Chúa Kitô Vua: Ngày 20/11/2023.
 • Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam: Ngày 24/11/2023.
 • Lễ Tạ ơn: Ngày 23/11/2023.
 • Chúa Nhật I Mùa Vọng: Ngày 03/12/2023.
 • Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội: Ngày 08/12/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Giáng Sinh: Ngày 25/12/2023 (Lễ buộc).
 • Lễ Thánh Gia Thất: Ngày 30/12/2023.

Lịch Phục Vụ Công Giáo Năm 2023

Lịch công giáo là một hệ thống lịch sử dựa trên lịch La Mã và được công giáo sử dụng để theo dõi các ngày lễ kính, các kỷ niệm và các ngày lễ khác trong năm. Lịch công giáo bắt đầu từ thời điểm Chúa Giêsu Kitô chịu nạn và tử nạn trên thập giá, được xác định là ngày 14 tháng Nisan theo lịch Do-thái.

Lịch phục vụ công giáo năm 2023

Lịch công giáo được chia thành hai phần chính:

 • Phần Thường niên kéo dài từ ngày Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật đầu tiên của mùa Phục Sinh) cho đến ngày Lễ Chúa Giáng Sinh.
 • Phần Vọng kéo dài từ ngày Chúa Nhật gần nhất trước ngày 30 tháng 11 (Lễ kính Thánh Andrew) cho đến Lễ Chúa Giáng Sinh.

Lịch công giáo bao gồm nhiều ngày lễ kính của các Thánh, các ngày kỷ niệm và các ngày lễ khác như Lễ Vượt Qua, Lễ Phục Sinh và Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ngoài ra, lịch công giáo còn có các mùa như Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Phục Sinh và Mùa Thường Niên. Những mùa này có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống công giáo và đó là cơ hội để người công giáo đón nhận tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa thông qua các nghi lễ và thực hiện các hành động thiện.

Lịch công giáo là một phần quan trọng của đời sống tôn giáo của người công giáo, giúp họ kết nối với Thiên Chúa và các Thánh, cũng như giúp họ hiểu rõ hơn về đức tin công giáo và giáo dục đức tính của mình.

Lịch Công Giáo Tháng 01/2023
DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO LỄ LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 10/12 Trắng Trọng
Chúa nhật ngày thứ tám trong Tuần Bát nhật Giáng Sinh. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
2 11 Trắng Nhớ
Thứ Hai trước Lễ Hiển Linh. Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
3 12 Trắng
Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
4 13 Trắng Nhớ
Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh. Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
5 14 Trắng Nhớ
Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh. Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
6 15 Trắng
Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
7 16 Trắng
Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
8 17 Trắng Trọng
Chúa Nhật I Mùa Thường Niên. Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
9 18 Trắng Kính
Thứ Hai trong tuần I Mùa Thường Niên. Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 42:1-4.6-7 (hoặc Cv 10:34-38); Mt 3:13-17
10 19 Xanh
Thứ Ba trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
11 20 Xanh
Thứ Tư trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
12 21 Xanh
Thứ Năm trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
13 22 Xanh
Thứ Sáu trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
14 23 Xanh
Thứ Bảy trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
15 24 Xanh Trọng
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên
Is 49:3,5-6; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 1:1; 3 Ga 1:29-34
16 25 Xanh
Thứ Hai trong tuần II Mùa Thường Niên
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
17 26 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần II Mùa Thường Niên. Thánh Antôn, Ab
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
18 27 Xanh
Thứ Tư trong tuần II Mùa Thường Niên
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
19 28 Xanh
Thứ Năm trong tuần II Mùa Thường Niên
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
20 29 Xanh
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Thường Niên
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
21 30 Đỏ Nhớ
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Thường Niên. Thánh Agnes, Đttđ
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
22 1/1 Xanh Trọng
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên
Is 8:239; Tv 27:1,4,13-14; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23; Mt 4:12-17
23 2 Xanh
Thứ Hai trong tuần III Mùa Thường Niên
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
24 3 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần III Mùa Thường Niên. Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
25 4 Trắng Kính
Thứ Tư trong tuần III Mùa Thường Niên. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
26 5 Trắng Nhớ
Thứ Năm trong tuần III Mùa Thường Niên. Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
27 6 Xanh
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Thường Niên
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
28 7 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Thường Niên. Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
29 8 Xanh Trọng
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên
Xp 2:3,3; Tv 146:6-7,8-9,9-10; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12
30 9 Xanh
Thứ Hai trong tuần IV Mùa Thường Niên
Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
31 10 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần IV Mùa Thường Niên. Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43

 

Lịch Công Giáo Tháng 02/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO LỄ LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 11/1 Xanh
Thứ Tư trong tuần IV Mùa Thường Niên
Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6
2 12 Trắng Kính
Thứ năm trong tuần IV Mùa Thường Niên. Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13
3 13 Xanh
Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Thường Niên
Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29
4 14 Xanh
Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Thường Niên
Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34
5 15 Xanh Trọng
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên
Is 58:7-10; Tv 112:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 2:1-5; Mt 5:13-16
6 16 Đỏ Nhớ
Thứ Hai trong tuần V Mùa Thường Niên. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56
7 17 Xanh
Thứ Ba trong tuần V Mùa Thường Niên
St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
8 18 Xanh
Thứ Tư trong tuần V Mùa Thường Niên
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
9 19 Xanh
Thứ Năm trong tuần V Mùa Thường Niên
St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
10 20 Trắng Nhớ
Thứ Sáu trong tuần V Mùa Thường Niên. Thánh Scholastica, Đt
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
11 21 Xanh
Thứ Bảy trong tuần V Mùa Thường Niên
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
12 22 Xanh Trọng
Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên
Hc 15:16-21; Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34; 1 Cr 2:6-10; Mt 5:17-37; Mt 5:20-22,27-28,33-34,37
13 23 Xanh
Thứ Hai trong tuần VI Mùa Thường Niên
St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13
14 24 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần VI Mùa Thường Niên. Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21
15 25 Xanh
Thứ Tư trong tuần VI Mùa Thường Niên
St 8:6-13,20-22; Tv 116:12-13,14-15,18-19; Mc 8:22-26
16 26 Xanh
Thứ Năm trong tuần VI Mùa Thường Niên
St 9:1-13; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Mc 8:27-33
17 27 Xanh
Thứ Sáu trong tuần VI Mùa Thường Niên
St 11:1-9; Tv 33:10-11,12-13,14-15; Mc 8:34; Mc 9:1
18 28 Xanh
Thứ Bảy trong tuần VI Mùa Thường Niên
Dt 11:1-7; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Mc 9:2-13
19 29 Xanh Trọng
Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên
Lv 19:1-2,17-18; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 3:16-23; Mt 5:38-48
20 1/2 Xanh
Thứ Hai trong tuần VII Mùa Thường Niên
Hc 1:1-10; Tv 93:1,1-2,5; Mc 9:14-29
21 2 Xanh
Thứ Ba trong tuần VII Mùa Thường Niên
Hc 2:1-11; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mc 9:30-37
22 3 Tím Trọng
Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
23 4 Tím
Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
24 5 Tím
Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
25 6 Tím
Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
26 7 Tím Trọng
Chúa Nhật I Mùa Chay
St 2:7-9; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14-17; Rm 5:12-19; Rm 5:12,17-19; Mt 4:1-11
27 8 Tím
Thứ Hai trong tuần I Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
28 9 Tím
Thứ Ba trong tuần I Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15

 

Lịch Công Giáo Tháng 03/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 10/2 Tím
Thứ Tư trong tuần I Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
2 11 Tím
Thứ Năm trong tuần I Mùa Chay
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
3 12 Tím
Thứ Sáu trong tuần I Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
4 13 Tím
Thứ Bảy trong tuần I Mùa Chay
St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
5 14 Tím Trọng
Chúa Nhật II Mùa Chay
St 12:1-4; Tv 33:4-5,18-19,20-22; 2 Tm 1:8-10; Mt 17:1-9
6 15 Tím
Thứ Hai trong tuần II Mùa Chay
St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
7 16 Tím
Thứ Ba trong tuần II Mùa Chay
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
8 17 Tím
Thứ Tư trong tuần II Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
9 18 Tím
Thứ Năm trong tuần II Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
10 19 Tím
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
11 20 Tím
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Chay
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
12 21 Tím Trọng
Chúa Nhật III Mùa Chay
Xh 17:3-7; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 5:1-2,5-8; Ga 4:5-42; Ga 4:5-15,19-26,39,40-42
13 22 Tím
Thứ Hai trong tuần III Mùa Chay
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
14 23 Tím
Thứ Ba trong tuần III Mùa Chay
St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
15 24 Tím
Thứ Tư trong tuần III Mùa Chay
St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
16 25 Tím
Thứ Năm trong tuần III Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
17 26 Tím
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Chay
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
18 27 Tím
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
19 28 Hồng Trọng
Chúa Nhật IV Mùa Chay
1 Sm 16:1,6-7,10-13; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41; Ga 9:1,6-9,13-17,34-38
20 29 Trắng Trọng
Thứ Hai trong tuần IV Mùa Chay. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
21 30 Tím
Thứ Ba trong tuần IV Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
22 1/2 Tím
Thứ Tư trong tuần IV Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
23 2 Tím
Thứ Năm trong tuần IV Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47
24 3 Tím
Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Chay
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
25 4 Trắng Trọng
Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Chay. Lễ Truyền Tin
Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
26 5 Tím Trọng
Chúa Nhật V Mùa Chay
Ed 37:12-14; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; Rm 8:8-11; Ga 11:1-45; Ga 11:3-7,17,20-27,33-45
27 6 Tím
Thứ Hai trong tuần V Mùa Chay
St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
28 7 Tím
Thứ Ba trong tuần V Mùa Chay
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
29 8 Tím
Thứ Tư trong tuần V Mùa Chay
St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42
30 9 Tím
Thứ Năm trong tuần V Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
31 10 Tím
Thứ Sáu trong tuần V Mùa Chay
Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

 

Lịch Công Giáo Tháng 04/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 11/2 Tím
Thứ Bảy trong tuần V Mùa Chay
Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
2 12 Đỏ Trọng
Chúa Nhật Lễ Lá
Mt 21:1-11; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mt 26:1427; Mt 27:11-54
3 13 Tím Trọng
Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
4 14 Tím Trọng
Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
5 15 Tím Trọng
Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25
6 16 Trắng Trọng
Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
7 17 Đỏ Trọng
Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
8 18 Trắng Trọng
Thứ Bảy Tuần Thánh. Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7
9 19 Trắng Trọng
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
10 20 Trắng Trọng
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
11 21 Trắng Trọng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
12 22 Trắng Trọng
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
13 23 Trắng Trọng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
14 24 Trắng Trọng
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
15 25 Trắng Trọng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
16 26 Trắng Trọng
Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
St 2:42-47; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Pr 1:3-9; Ga 20:19-31
17 27 Trắng
Thứ Hai trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
18 28 Trắng
Thứ Ba trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
19 29 Trắng
Thứ Tư trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
20 1/3 Trắng
Thứ Năm trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
21 2 Trắng
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
22 3 Trắng
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
23 4 Trắng Trọng
Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh
St 2:14,22-33; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; 1 Pr 1:17-21; Lc 24:13-35
24 5 Trắng
Thứ Hai trong tuần III Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
25 6 Đỏ Kính
Thứ Ba trong tuần III Mùa Phục Sinh. Thánh Máccô, Thánh Sử
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
26 7 Trắng
Thứ Tư trong tuần III Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
27 8 Trắng
Thứ Năm trong tuần III Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
28 9 Trắng
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
29 10 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Phục Sinh. Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
30 11 Trắng Trọng
Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh
St 2:14,36-41; Tv 23:1-3,3-4,5,6; 1 Pr 2:20-25; Ga 10:1-10

 

Lịch Công Giáo Tháng 05/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 12/3 Trắng
Thứ Hai trong tuần IV Mùa Phục Sinh. Thánh Giuse thợ
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
2 13 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần IV Mùa Phục Sinh. Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
3 14 Đỏ Kính
Thứ Tư trong tuần IV Mùa Phục Sinh. Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
4 15 Trắng
Thứ Năm trong tuần IV Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
5 16 Trắng
Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
6 17 Trắng
Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
7 18 Trắng Trọng
Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh
St 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; 1 Pr 2:4-9; Ga 14:1-12
8 19 Trắng
Thứ Hai trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
9 20 Trắng
Thứ Ba trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
10 21 Trắng
Thứ Tư trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
11 22 Trắng
Thứ Năm trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
12 23 Trắng
Thứ Sáu trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
13 24 Trắng
Thứ Bảy trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
14 25 Trắng Trọng
Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh
St 8:5-8,14-17; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; 1 Pr 3:15-18; Ga 14:15-21
15 26 Trắng
Thứ Hai trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
16 27 Trắng
Thứ Ba trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
17 28 Trắng
Thứ Tư trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
18 29 Trắng Trọng
Thứ Năm trong tuần VI Mùa Phục Sinh. Lễ Thăng Thiên
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20
19 1/4 Trắng
Thứ Sáu trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
20 2 Trắng
Thứ Bảy trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
21 3 Trắng Trọng
Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh
St 1:12-14; Tv 27:1,4,7-8; 1 Pr 4:13-16; Ga 17:1-11
22 4 Trắng
Thứ Hai trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
23 5 Trắng
Thứ Ba trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
24 6 Trắng
Thứ Tư trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
25 7 Trắng
Thứ Năm trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
26 8 Trắng Nhớ
Thứ Sáu trong tuần VII Mùa Phục Sinh. Thánh Philip Neri, Lm
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
27 9 Trắng
Thứ Bảy trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
28 10 Đỏ Trọng
Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
29 11 Xanh
Thứ Hai trong tuần VIII Mùa Thường Niên
Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27
30 12 Xanh
Thứ Ba trong tuần VIII Mùa Thường Niên
Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31
31 13 Trắng Kính
Thứ Tư trong tuần VIII Mùa Thường Niên. Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45

Lịch Công Giáo Tháng 06/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 14/4 Đỏ Nhớ
Thứ Năm trong tuần VIII Mùa Thường Niên. Thánh Justin, Tđ
Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52
2 15 Xanh
Thứ Sáu trong tuần VIII Mùa Thường Niên
Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26
3 16 Đỏ Nhớ
Thứ Bảy trong tuần VIII Mùa Thường Niên. Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
4 17 Trắng Trọng
Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên. Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:4-6,8-9; Đn 3:52,53,54,55; 2 Cr 13:11-13; Ga 3:16-18
5 18 Đỏ Nhớ
Thứ Hai trong tuần IX Mùa Thường Niên. Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12
6 19 Xanh
Thứ Ba trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
7 20 Xanh
Thứ Tư trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
8 21 Xanh
Thứ Năm trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
9 22 Xanh
Thứ Sáu trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
10 23 Xanh
Thứ Bảy trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
11 24 Trắng Trọng
Chúa Nhật X Mùa Thường Niên. Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Đnl 8:2-3,14-16; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:51-58
12 25 Xanh
Thứ Hai trong tuần X Mùa Thường Niên
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
13 26 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần X Mùa Thường Niên. Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
14 27 Xanh
Thứ Tư trong tuần X Mùa Thường Niên
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
15 28 Xanh
Thứ Năm trong tuần X Mùa Thường Niên
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
16 29 Trắng Trọng
Thứ Sáu trong tuần X Mùa Thường Niên. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
17 30 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần X Mùa Thường Niên. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
18 1/5 Xanh Trọng
Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên
Xh 19:2-6; Tv 100:1-2,3,5; Rm 5:6-11; Mt 9:3610
19 2 Xanh
Thứ Hai trong tuần XI Mùa Thường Niên
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
20 3 Xanh
Thứ Ba trong tuần XI Mùa Thường Niên
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
21 4 Trắng Nhớ
Thứ Tư trong tuần XI Mùa Thường Niên. Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
22 5 Xanh
Thứ Năm trong tuần XI Mùa Thường Niên
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
23 6 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XI Mùa Thường Niên
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
24 7 Trắng Trọng
Thứ Bảy trong tuần XI Mùa Thường Niên. Sinh Nhật Thánh Gioan
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
25 8 Xanh Trọng
Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên
Gr 20:10-13; Tv 69:8-10,14-17,33-35; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33
26 9 Xanh
Thứ Hai trong tuần XII Mùa Thường Niên
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
27 10 Xanh
Thứ Ba trong tuần XII Mùa Thường Niên
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
28 11 Đỏ Nhớ
Thứ Tư trong tuần XII Mùa Thường Niên. Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
29 12 Đỏ Trọng
Thứ Năm trong tuần XII Mùa Thường Niên. Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
30 13 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XII Mùa Thường Niên
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4

 

Lịch Công Giáo Tháng 07/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 14/5 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XII Mùa Thường Niên
St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
2 15 Xanh Trọng
Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên
St 4:8-11,14-16; Tv 89:2-3,16-17,18-19; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42
3 16 Đỏ Kính
Thứ Hai trong tuần XIII Mùa Thường Niên. Thánh Tôma, Tông Đồ
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
4 17 Xanh
Thứ Ba trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
5 18 Xanh
Thứ Tư trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34
6 19 Xanh
Thứ Năm trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
7 20 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
8 21 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
9 22 Xanh Trọng
Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên
St 9:9-10; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-14; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30
10 23 Xanh
Thứ Hai trong tuần XIV Mùa Thường Niên
St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
11 24 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần XIV Mùa Thường Niên. Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
12 25 Xanh
Thứ Tư trong tuần XIV Mùa Thường Niên
St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
13 26 Xanh
Thứ Năm trong tuần XIV Mùa Thường Niên
St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
14 27 Trắng Nhớ
Thứ Sáu trong tuần XIV Mùa Thường Niên. Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
15 28 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần XIV Mùa Thường Niên. Thánh Bonaventure, Gmtsht
St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
16 29 Xanh Trọng
Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên
Is 55:10-11; Tv 65:10,11,12-13,14; Rm 8:18-23; Mt 13:1-23; Mt 13:1-9
17 30 Xanh
Thứ Hai trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
18 1/6 Xanh
Thứ Ba trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
19 2 Xanh
Thứ Tư trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
20 3 Xanh
Thứ Năm trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
21 4 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
22 5 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần XV Mùa Thường Niên. Thánh Maria Mađalêna
Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
23 6 Xanh Trọng
Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên
Kn 12:13,16-19; Tv 86:5-6,9-10,15-16; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43; Mt 13:24-30
24 7 Xanh
Thứ Hai trong tuần XVI Mùa Thường Niên
Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
25 8 Đỏ Kính
Thứ Ba trong tuần XVI Mùa Thường Niên. Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
26 9 Trắng Nhớ
Thứ Tư trong tuần XVI Mùa Thường Niên. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
27 10 Xanh
Thứ Năm trong tuần XVI Mùa Thường Niên
Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17
28 11 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XVI Mùa Thường Niên
Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
29 12 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần XVI Mùa Thường Niên. Thánh Mátta
Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
30 13 Xanh Trọng
Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên
1 V 3:5,7-12; Tv 119:57-72,76-77,127-128,129-130; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52; Mt 13:44-46
31 14 Trắng Nhớ
Thứ Hai trong tuần XVII Mùa Thường Niên. Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35

 

Lịch Công Giáo Tháng 08/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 15/6 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần XVII Mùa Thường Niên. Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
2 16 Xanh
Thứ Tư trong tuần XVII Mùa Thường Niên
Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
3 17 Xanh
Thứ Năm trong tuần XVII Mùa Thường Niên
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
4 18 Trắng Nhớ
Thứ Sáu trong tuần XVII Mùa Thường Niên. Thánh Gioan Vianney, Lm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
5 19 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XVII Mùa Thường Niên
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12
6 20 Trắng Trọng
Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9
7 21 Xanh
Thứ Hai trong tuần XVIII Mùa Thường Niên
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
8 22 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần XVIII Mùa Thường Niên. Thánh Đa Minh, Lm
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
9 23 Xanh
Thứ Tư trong tuần XVIII Mùa Thường Niên
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
10 24 Đỏ Kính
Thứ Năm trong tuần XVIII Mùa Thường Niên. Thánh Lôrensô, Tstđ
Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
11 25 Trắng Nhớ
Thứ Sáu trong tuần XVIII Mùa Thường Niên. Thánh Clare, Đt
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
12 26 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XVIII Mùa Thường Niên
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
13 27 Xanh Trọng
Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên
1 V 19:9,11-13; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33
14 28 Đỏ Nhớ
Thứ Hai trong tuần XIX Mùa Thường Niên. Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
15 29 Trắng Trọng
Thứ Ba trong tuần XIX Mùa Thường Niên. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
16 1/7 Xanh
Thứ Tư trong tuần XIX Mùa Thường Niên
St 34:1-12; Tv 18:15-20
17 2 Xanh
Thứ Năm trong tuần XIX Mùa Thường Niên
Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
18 3 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XIX Mùa Thường Niên
Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
19 4 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XIX Mùa Thường Niên
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
20 5 Xanh Trọng
Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên
Is 56:1,6-7; Tv 67:2-3,5,6-8; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28
21 6 Trắng Nhớ
Thứ Hai trong tuần XX Mùa Thường Niên. Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
22 7 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần XX Mùa Thường Niên. Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
23 8 Xanh
Thứ Tư trong tuần XX Mùa Thường Niên
Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
24 9 Đỏ Kính
Thứ Năm trong tuần XX Mùa Thường Niên. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
25 10 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XX Mùa Thường Niên
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
26 11 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XX Mùa Thường Niên
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
27 12 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên
Is 22:19-23; Tv 138:1-2,2-3,6-8; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20
28 13 Trắng Nhớ
Thứ Hai trong tuần XXI Mùa Thường Niên. Thánh Augustinô, Gmtsht
St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
29 14 Đỏ Nhớ
Thứ Ba trong tuần XXI Mùa Thường Niên. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
30 15 Xanh
Thứ Tư trong tuần XXI Mùa Thường Niên
St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
31 16 Xanh
Thứ Năm trong tuần XXI Mùa Thường Niên
St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51

 

Lịch Công Giáo Tháng 09/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 17/7 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXI Mùa Thường Niên
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13
2 18 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXI Mùa Thường Niên
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30
3 19 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên
Gr 20:7-9; Tv 63:2,3-4,5-6,8-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27
4 20 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXII Mùa Thường Niên
St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
5 21 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXII Mùa Thường Niên
St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37
6 22 Xanh
Thứ Tư trong tuần XXII Mùa Thường Niên
Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44
7 23 Xanh
Thứ Năm trong tuần XXII Mùa Thường Niên
Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
8 24 Trắng Kính
Thứ Sáu trong tuần XXII Mùa Thường Niên. Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
9 25 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần XXII Mùa Thường Niên. Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5
10 26 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên
Ed 33:7-9; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20
11 27 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXIII Mùa Thường Niên
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
12 28 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXIII Mùa Thường Niên
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
13 29 Trắng Nhớ
Thứ Tư trong tuần XXIII Mùa Thường Niên. Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
14 30 Đỏ Kính
Thứ Năm trong tuần XXIII Mùa Thường Niên. Tôn Vinh Thánh Giá
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
15 1/8 Trắng Nhớ
Thứ Sáu trong tuần XXIII Mùa Thường Niên. Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
16 2 Đỏ Nhớ
Thứ Bảy trong tuần XXIII Mùa Thường Niên. Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
17 3 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên
Hc 27:30-28; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35
18 4 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXIV Mùa Thường Niên
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
19 5 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXIV Mùa Thường Niên
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
20 6 Đỏ Nhớ
Thứ Tư trong tuần XXIV Mùa Thường Niên. Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
21 7 Đỏ Kính
Thứ Năm trong tuần XXIV Mùa Thường Niên. Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
22 8 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXIV Mùa Thường Niên
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
23 9 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXIV Mùa Thường Niên
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
24 10 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên
Is 55:6-9; Tv 145:2-3,8-9,17-18; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16
25 11 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXV Mùa Thường Niên
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
26 12 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXV Mùa Thường Niên
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
27 13 Trắng Nhớ
Thứ Tư trong tuần XXV Mùa Thường Niên. Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
28 14 Xanh
Thứ Năm trong tuần XXV Mùa Thường Niên
Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
29 15 Trắng Kính
Thứ Sáu trong tuần XXV Mùa Thường Niên. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
30 16 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần XXV Mùa Thường Niên. Thánh Giêrômiô, Lmts
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45

 

Lịch Công Giáo Tháng 10/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 17/8 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên
Ed 18:25-28; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Pl 2:1-11; Pl 2:1-5; Mt 21:28-32
2 18 Trắng Nhớ
Thứ Hai trong tuần XXVI Mùa Thường Niên. Thiên Thần Hộ Thủ
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
3 19 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXVI Mùa Thường Niên
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
4 20 Trắng Nhớ
Thứ Tư trong tuần XXVI Mùa Thường Niên. Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
5 21 Xanh
Thứ Năm trong tuần XXVI Mùa Thường Niên
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12
6 22 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXVI Mùa Thường Niên
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
7 23 Trắng Nhớ
Thứ Bảy` trong tuần XXVI Mùa Thường Niên. Đức Mẹ Mân Côi
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24
8 24 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên
Is 5:1-7; Tv 80:9-12,13-14,15-16,19-20; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43
9 25 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37
10 26 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42
11 27 Xanh
Thứ Tư trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4
12 28 Xanh
Thứ Năm trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13
13 29 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26
14 30 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28
15 1/9 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Pl 4:12-14,19-20; Mt 22:1-14; Mt 22:1-10
16 2 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32
17 3 Đỏ Nhớ
Thứ Ba trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên. Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41
18 4 Đỏ Kính
Thứ Tư trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên. Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46
19 5 Đỏ Nhớ
Thứ Năm trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54
20 6 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7
21 7 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12
22 8 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên
Is 45:1,4-6; Tv 96:1-3,4-5,7-8,9-1011; Mt 22:15-21
23 9 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21
24 10 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38
25 11 Xanh
Thứ Tư trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48
26 12 Xanh
Thứ Năm trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53
27 13 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59
28 14 Đỏ Kính
Thứ Bảy trong tuần XXIX Mùa Thường Niên. Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9
29 15 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXX Mùa Thường Niên
Xh 22:20-26; Tv 18:2-3,3-4,47-5111; Mt 22:34-40
30 16 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXX Mùa Thường Niên
Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17
31 17 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXX Mùa Thường Niên
Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21

 

Lịch Công Giáo Tháng 11/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 18/9 Trắng Trọng
Thứ Tư trong tuần XXX Mùa Thường Niên. Lễ Các Thánh
Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
2 19 Tím Trọng
Thứ Năm trong tuần XXX Mùa Thường Niên. Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
3 20 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXX Mùa Thường Niên
Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
4 21 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần XXX Mùa Thường Niên. Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
5 22 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên
St 1:142; Tv 131:1,2,312; Mt 23:1-12
6 23 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXXI Mùa Thường Niên
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
7 24 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXXI Mùa Thường Niên
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
8 25 Xanh
Thứ Tư trong tuần XXXI Mùa Thường Niên
Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
9 26 Trắng Kính
Thứ Năm trong tuần XXXI Mùa Thường Niên. Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
10 27 Trắng Nhớ
Thứ Sáu trong tuần XXXI Mùa Thường Niên. Thánh Lêo Cả, Ghts
Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
11 28 Trắng Nhớ
Thứ Bảy trong tuần XXXI Mùa Thường Niên. Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
12 29 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên
Kn 6:12-16; Tv 63:2,3-4,5-6,7-814; Tv 63:13-14; Mt 25:1-13
13 1/10 Trắng Nhớ
Thứ Hai trong tuần XXXII Mùa Thường Niên. Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
14 2 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXXII Mùa Thường Niên
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
15 3 Xanh
Thứ Tư trong tuần XXXII Mùa Thường Niên
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
16 4 Xanh
Thứ Năm trong tuần XXXII Mùa Thường Niên
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
17 5 Trắng Nhớ
Thứ Sáu trong tuần XXXII Mùa Thường Niên. Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
18 6 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXXII Mùa Thường Niên
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
19 7 Xanh Trọng
Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên
Cn 31:10-13,19-20,30-31; Tv 128:1-2,3,4-515; Mt 25:14-30; Mt 25:14-15,19-21
20 8 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
21 9 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên. Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
22 10 Đỏ Nhớ
Thứ Tư trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên. Thánh Cêcilia, Đttđ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
23 11 Xanh
Thứ Năm trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên
1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
24 12 Đỏ Nhớ
Thứ Sáu trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên. Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
25 13 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên
1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
26 14 Trắng Trọng
Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường Niên. Lễ Chúa Kitô Vua
Ed 34:11-12,15-17; Tv 23:1-3,3-4,5-6; 1 Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46
27 15 Xanh
Thứ Hai trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
28 16 Xanh
Thứ Ba trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 2:31-453; Lc 21:5-11
29 17 Xanh
Thứ Tư trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
30 18 Đỏ Kính
Thứ Năm trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên. Thánh Andrê, Tông Đồ
St 6:12-283; Lc 21:20-28

 

Lịch Công Giáo Tháng 12/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 19/10 Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 7:2-143; Lc 21:29-33
2 20 Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 7:15-273; Lc 21:34-36
3 21 Tím Trọng
Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B
Is 2:1-5; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44
4 22 Tím
Thứ Hai trong tuần I Mùa Vọng
Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11
5 23 Tím
Thứ Ba trong tuần I Mùa Vọng
Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
6 24 Tím
Thứ Tư trong tuần I Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
7 25 Trắng Nhớ
Thứ Năm trong tuần I Mùa Vọng. Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
8 26 Trắng Trọng
Thứ Sáu trong tuần I Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
9 27 Tím
Thứ Bảy trong tuần I Mùa Vọng
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
10 28 Tím Trọng
Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B
Is 11:1-10; Tv 72:1-2,7-8,12-13,17; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12
11 29 Tím
Thứ Hai trong tuần II Mùa Vọng
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
12 30 Trắng Nhớ
Thứ Ba trong tuần II Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
13 1/11 Đỏ Nhớ
Thứ Tư trong tuần II Mùa Vọng. Thánh Lucia, Đttđ
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
14 2 Trắng Nhớ
Thứ Năm trong tuần II Mùa Vọng. Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
15 3 Tím
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Vọng
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
16 4 Tím
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
17 5 Hồng Trọng
Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B
Is 35:1-6,10; Tv 146:6-7,8-9,9-10; Gc 5:7-10; Mt 11:2-11
18 6 Tím
Thứ Hai trong tuần III Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
19 7 Tím
Thứ Ba trong tuần III Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
20 8 Tím
Thứ Tư trong tuần III Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
21 9 Tím
Thứ Năm trong tuần III Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
22 10 Tím
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
23 11 Tím
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
24 12 Tím Trọng
Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
25 13 Trắng Trọng
Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
26 14 Đỏ Kính
Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
27 15 Trắng Kính
Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
28 16 Đỏ Kính
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29 17 Trắng
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30 18 Trắng
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
31 19 Trắng Trọng
Lễ Thánh Gia
Hc 3:3-7,14-17; Tv 128:1-2,3,4-5; Cl 3:12-21; Cl 3:12-17; Mt 2:13-15,19-23

Hagtag:

 • Lịch công giáo hôm nay
 • Lịch công giáo hôm nay lễ gì
 • Lịch công giáo 2023
 • Lịch lễ công giáo
 • Lịch công giáo giáo phận bùi chu
 • Lịch công giáo tuần này

Viết một bình luận