Tháng 12/2022

Lịch Âm: Tháng Mười Một – Nhâm Dần

Hình ảnh lịch phục vụ công giáo tháng 12/2022

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tổ chức thiện nguyện.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tổ chức thiện nguyện và thúc đẩy sự phát triển của con người, để họ tìm thấy nhiều người sẵn sàng dấn thân cho công ích, và tìm ra những cách thức hợp tác mới trên bình diện quốc tế.

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH

NĂM PHỤNG VỤ 2022 – 2023

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm A

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ)

01  08  Tm  Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

02  09  Tm  Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

03  10  Tr  Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.

04  11  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

05  12  Tm  Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.

06  13  Tm  Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Ni-co-la, Giám mục.

07  14  Tr  Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Am-brô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

08  15  Tr  Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng. 

09  16  Tm  Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

10  17  Tm  Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Maria Lôretô.

11  18  Tm (H)  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

12  19  Tm  Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).

13  20  Đ  Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

14  21  Tr  Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

15  22  Tm  Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.

16  23  Tm  Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.

17  24  Tm  Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

18  25  Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

19  26  Tm  Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng.

20  27  Tm  Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.

21  28  Tm  Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô (Canisio), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

22  29  Tm  Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng.

23  01/12 Tm  Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.

24  02  Tm  Thứ Bảy Tuần IV Mùa Vọng.

25  03  Tr  CHÚA NHẬTCHÚA GIÁNG SINHlễ trọng.

26  04  Đ  Thứ Hai. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞIlễ kính.

27  05  Tr  Thứ Ba. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒlễ kính.

28  06  Đ  Thứ Tư. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠOlễ kính.

29  07  Tr  Thứ Năm. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

(Tr) Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.

30  08  Tr    Thứ Sáu. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

31  09  Tr    Thứ Bảy. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

(Tr) Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng.

Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org/thang-muoi-hai-2022/