Tháng 2/2022

Lịch Âm: Tháng Chạp – Tân Sửu

Hình ảnh lịch phục vụ công giáo tháng 2/2022

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nam nữ tu sĩ và những người sống đời thánh hiến.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nam nữ tu sĩ và những người sống đời thánh hiến. Chúng ta tri ân họ, vì sứ mạng và lòng can đảm của họ. Xin Chúa cho họ tìm thấy câu trả lời cho những thách đố của thời đại chúng ta.

01  01/1  X  Thứ Ba Tuần IV Thường Niên.

(Tr)  TẾT NGUYÊN ĐÁN-NHÂM DẦN

Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27).

02  02  Tr  Thứ Tư Tuần IV Thường Niên.

(Tr)  Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, kính Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Đọc Kinh Vực Sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜlễ kính.

Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Kitô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.”

Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rôma).

Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Hôm nay, nếu cộng đoàn dòng tu nào cử hành Thánh lễ cầu cho đời sống thánh hiến thì dùng bản văn Thánh lễ Dâng Chúa trong đền thờ. Trong trường hợp này, ý cầu nguyện cho ông bà tổ tiên sẽ được đưa vào bài giảng và lời nguyện tín hữu.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

03  03 X  Thứ Năm Tuần IV Thường Niên.

(Tr) Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Sáng Soi.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

(Đ) Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.

(Tr) Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

04  04  Đ  Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên.

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (+1861), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.

05  05  Đ  Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

06  06  X  CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Thái Hà, Bình Cách, Cao Đường và họ An Xá chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hoặc 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.

Cùng nhau học giáo lý

493. Hỏi: Tại sao giới răn thứ sáu “Ngươi không được ngoại tình” lại ngăn cấm tất cả các tội lỗi nghịch với đức khiết tịnh?

Thưa: Dù trong bản văn Thánh Kinh về Mười điều răn, chúng ta chỉ đọc “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình” (Xh 20,14), nhưng Truyền thống Hội thánh vẫn theo sát các giáo huấn luân lý của Cựu Ước và Tân Ước, luôn xem giới răn thứ sáu như bao gồm tất cả các tội phạm đến đức khiết tịnh.

494. Hỏi: Ðâu là trách nhiệm của chính quyền dân sự đối với đức khiết tịnh?

Thưa: Chính quyền có trách nhiệm cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người, cũng có trách nhiệm góp phần tạo ra một môi truờng xã hội thuận lợi cho đức khiết tịnh. Nhờ những luật lệ thích hợp, chính quyền phải ngăn chận việc bành trướng các trọng tội nghịch đức khiết tịnh đã kể trên, đặc biệt để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người yếu đuối.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

07  07  X  Thứ Hai Tuần V Thường Niên.

1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

08  08  X  Thứ Ba Tuần V Thường Niên.

(Tr) Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

(Tr) Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.

1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

09  09  X  Thứ Tư Tuần V Thường Niên.

1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

10  10  Tr  Thứ Năm Tuần V Thường Niên.

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ.

1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

11  11  X  Thứ Sáu Tuần V Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.

12  12  X  Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1V 12,26-32;13;33-34; Mc 8,1-10.

13  13  X  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đạo Truyền, Tân Hội, Tường Loan, Tràng Châu, họ Mai Lĩnh và họ Vũ Xá chầu Mình Thánh.

Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

Cùng nhau học giáo lý

495. Hỏi: Tình yêu hôn nhân, gồm cả tính dục được Thiên Chúa định hướng vào hôn nhân, có được những điều tốt lành nào?

Thưa: Ðối với những người đã được rửa tội, những điều tốt lành của tình yêu hôn nhân, một tình yêu đã được thánh hoá bằng Bí tích Hôn phối, đó là sự duy nhất, chung thủy, tính bất khả phân ly và sẵn sàng đối với việc truyền sinh.

496. Hỏi: Hành vi vợ chồng có ý nghĩa gì?

Thưa: Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa: sự kết hợp (là hành vi hiến thân cho nhau của đôi vợ chồng), và việc truyền sinh (là hành vi mở ngỏ cho việc sinh sản con cái). Không ai được phép phá vỡ sự liên kết bất khả phân ly, do Thiên Chúa thiết lập, giữa hai ý nghĩa đó của hành vi vợ chồng, bằng cách loại bỏ một trong hai ý nghĩa đó.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

14  14  Tr  Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.

Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ.

Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

15  15  X  Thứ Ba Tuần VI Thường Niên.

Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

16  16  X  Thứ Tư Tuần VI Thường Niên.

Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.

17  17  X  Thứ Năm Tuần VI Thường Niên.

(Tr) Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

18  18  X  Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên.

Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.

19  19  X  Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gc 3,1-10; Mc 9,2-13.

20  20  X  CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Phú Đa, An Khoái, Vân Đình, Mường Tre và họ Châu Thủy chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.

Cùng nhau học giáo lý

497. Hỏi: Khi nào việc điều hòa sinh sản là phù hợp với luân lý?

Thưa: Việc điều hòa sinh sản là một trong những phương diện của trách nhiệm làm cha làm mẹ. Việc làm này phù hợp cách khách quan với luật luân lý, khi được chính đôi vợ chồng thực hiện, mà không bị một áp lực bên ngoài, cũng không do ích kỷ, nhưng vì những lý do chính đáng và bằng những phương pháp phù hợp với những tiêu chuẩn khách quan của luân lý, nghĩa là nhờ việc tiết dục định kỳ và sử dụng những thời kỳ không thể thụ thai.

498. Hỏi: Ðâu là những phương pháp điều hòa sinh sản không phù hợp với luân lý?

Thưa: Những hoạt động sau đây phải coi là không phù hợp với luân lý, đó là trực tiếp triệt sản hoặc ngừa thai, được thực hiện trước hoặc trong khi giao hợp, hoặc trong quá trình dẫn đến kết quả tự nhiên của việc giao hợp, nhằm mục đích hay tạo phương thế để ngăn cản sự truyền sinh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

21  21  X  Thứ Hai Tuần VII Thường Niên.

(Tr) Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

22  22  Tr  Thứ Ba Tuần VII Thường Niên.

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒlễ kính.

X Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Phao-lô Giuse Phạm Đình Tụng qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23  23  Đ  Thứ Tư Tuần VII Thường Niên.

Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.

Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

24  24  X  Thứ Năm Tuần VII Thường Niên.

Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.

25  25  X  Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên.

Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.

26  26  X  Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.

27  27  X  CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Xuân Bảng, Đồng Sơn, Cát Thuế, họ Cốc Trung và họ Chuôn Trung chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.

Cùng nhau học giáo lý

499. Hỏi: Tại sao thụ tinh và thụ thai nhân tạo không hợp với luân lý?

Thưa: Thụ tinh và thụ thai nhân tạo không thể chấp nhận về mặt luân lý, vì tách rời việc sinh sản với sự giao hợp, trong hành động này đôi vợ chồng trao hiến cho nhau, và như vậy, đặt kỹ thuật lên trên nguồn gốc và vận mệnh của con người. Hơn nữa, việc thụ tinh và thụ thai do người khác, tức là có một người thứ ba can thiệp vào hành vi vợ chồng nhờ qua kỹ thuật; hành động này vi phạm quyền của đứa bé được sinh ra từ người cha và người mẹ của nó, hai người được liên kết với nhau bằng hôn nhân và có độc quyền là chỉ nhờ nhau mà cả hai mới được làm cha, làm mẹ.

500. Hỏi: Người ta phải nhìn em bé như thế nào?

Thưa: Em bé là một tặng phẩm của Thiên Chúa, tặng phẩm tuyệt hảo nhất của hôn nhân. Không có một quyền nào để có những đứa con (theo nghĩa là được quyền có con với bất cứ giá nào). Trái lại, đứa con có quyền là hoa trái của hành vi hôn nhân của cha mẹ em, cũng như có quyền được tôn trọng là một nhân vị ngay từ lúc em được thụ thai.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

28  28  X  Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên.

1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.