Tháng 7/2022

Lịch Âm: Tháng Sáu – Nhâm Dần

Hình ảnh lịch phục vụ công giáo tháng 7/2022

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện: Cầu cho người cao tuổi.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho người cao tuổi. Họ là những người đại diện cho cội nguồn và ký ức của dân tộc, để kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ, sẽ giúp giới trẻ nhìn về tương lai với trách nhiệm và hy vọng.

01  03/6 X  Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13. 

02  04  X  Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ Hà Nội.

Am 9,11-15; Mt 9,14-17. 

03  05   X  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Xuy Xá và Bến Cuối (Đồng Vàng) chầu Mình Thánh.

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (+1853), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Thánh Tô-ma Tông đồ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hoặc Lc 10,1-9).

Cùng nhau học giáo lý

536. Hỏi: Ông Ábraham là mẫu gương về cầu nguyện như thế nào?

Thưa: Ông Ábraham là mẫu gương về cầu nguyện bởi vì ông bước đi trước nhan Thiên Chúa, Ðấng ông lắng nghe và vâng phục. Lời cầu nguyện của ông là một cuộc chiến đấu của đức tin, vì ngay khi bị thử thách, ông vẫn xác tín vào sự trung thành của Thiên Chúa. Ngoài ra, sau khi đón tiếp Chúa trong lều của mình và được Ngài cho biết các kế hoạch, ông cả dám chuyển cầu cho các kẻ tội lỗi với một lòng tin tưởng táo bạo

537. Hỏi: Ông Môsê đã cầu nguyện thế nào?

Thưa: Lời cầu nguyện của ông Môsê tiêu biểu cho lời cầu nguyện chiêm niệm. Thiên Chúa, Ðấng đã gọi ông từ Bụi Gai bốc cháy, thường xuyên tiếp xúc lâu giờ với ông, “mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau” (Xh 33,11). Trong tình thân mật với Thiên Chúa, ông Môsê rút được sức mạnh để kiên trì chuyển cầu cho dân mình: như vậy, lời cầu nguyện của ông tượng trưng cho lời chuyển cầu của Ðấng Trung Gian duy nhất là Ðức Giêsu Kitô.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

04  06  X  Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (+1838), Tử đạo.

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

05  07  XThứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.

Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

06  08  X  Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

(Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo.

Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

07  09  XThứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Hs 11,1b.3-4.8c-9; Mt 10,7-15.

08  10  X  Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

09  11  X  Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

(Đ) Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.

Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

10  12  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ An Lộc, Đàn Giản và họ Hạ Đoạn chầu Mình Thánh.

Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (+1840), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

Cùng nhau học giáo lý

538. Hỏi: Trong Cựu Ước, nhà vua và đền thờ có liên quan gì đến cầu nguyện?

Thưa: Kinh nguyện của Dân Thiên Chúa được phát triển dưới bóng Nhà Chúa – bên Hòm bia Giao ước, rồi nơi Ðền thờ – nhờ sự hướng dẫn của các vị Mục tử. Trong số đó, có Ðavít, là vị vua “được đẹp lòng Thiên Chúa”, là người mục tử cầu nguyện cho dân của mình. Lời cầu nguyện của ông là mẫu mực cho kinh nguyện của dân, vì lời này luôn gắn bó với lời hứa của Thiên Chúa, được dâng lên với lòng tin tưởng yêu kính đối với Ðấng là Vua và là Chúa duy nhất.

539. Hỏi: Cầu nguyện có vai trò gì trong sứ vụ của các tiên tri?

Thưa: Nhờ cầu nguyện, các tiên tri tìm được ánh sáng và sức mạnh để thúc đẩy dân chúng tin tưởng và hoán cải tâm hồn. Các ngài sống trong sự thân mật sâu xa với Thiên Chúa và chuyển cầu cho anh em của mình, là những người được các ngài loan báo điều họ đã thấy và đã nghe từ nơi Thiên Chúa. Ông Êlia là tổ phụ các tiên tri, nghĩa là những người tìm kiếm Tôn nhan Thiên Chúa. Trên đỉnh Carmel, ông đã giúp cho dân chúng quay về với đức tin, nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa, Ðấng ông cầu khẩn: “Xin đáp lời con, lạy Chúa, xin đáp lời con” (1 V 18,37).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

11  13  Tr  Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ, lễ nhớ.

Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

12  14  Đ  Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (+1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (+1842); và Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân (+1841), Tử đạo. 

Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

13  15  X  Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Thánh Hen-ri-cô.

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

14  16  X  Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục.

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

15  17  Tr  Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (+1838); và  Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (+1855), Tử đạo.

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

16  18  X  Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

(Tr) Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

17  19  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Đại Phú, họ Hoà Mục và họ Khánh Thôn chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

Cùng nhau học giáo lý

540. Hỏi: Các Thánh Vịnh có tầm quan trọng thế nào trong kinh nguyện?

Các Thánh Vịnh là tột đỉnh của kinh nguyện Cựu Ước: Lời Thiên Chúa đã trở thành lời cầu nguyện của con người. Vừa mang tính cá nhân, vừa mang có tính cộng đoàn, các Thánh Vịnh được Thánh Thần linh ứng, ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và trong lịch sử cứu độ. Ðức Kitô đã cầu nguyện bằng các Thánh Vịnh và đã đưa chúng đến mức toàn hảo. Vì thế, các Thánh Vịnh là một yếu tố chính yếu và thường xuyên trong kinh nguyện của Hội thánh; chúng thích hợp cho con người trong mọi hoàn cảnh và qua mọi thời gian.

541. Hỏi: Chúa Giêsu đã học cầu nguyện với ai?

Thưa: Trong nhân loại, Chúa Giêsu đã học cầu nguyện từ Mẹ Người và từ truyền thống Do Thái. Nhưng lời cầu nguyện của Người còn phát xuất từ một nguồn mạch sâu thẳm hơn nữa, vì Người là Con vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong nhân tính thánh thiện, Chúa Giêsu dâng lên Cha của Người lời kinh tuyệt vời trong tình con thảo.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

18  20  X  Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (U1839), Tử đạo.

Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

19  21  X  Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

20  22  X  Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

(Đ) Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

Thánh Giuse Maria Diaz Sanjurjo An, Giám mục (U1857), Tử đạo.

Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

21  23  X  Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.

22  24  Tr  Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23  25  X  Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

(Tr) Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

24  26  X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Đồng Trì và họ Phú Lão chầu Mình Thánh.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (+1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

Cùng nhau học giáo lý

542. Hỏi: Chúa Giêsu cầu nguyện khi nào?

Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu thường xuyên cầu nguyện. Người thường lui vào nơi hoang vắng, kể cả lúc ban đêm. Người cầu nguyện trước những thời điểm quyết định cho sứ vụ của mình hay của các tông đồ. Thực ra, cả cuộc đời của Người là cầu nguyện, vì Người luôn sống trong sự hiệp thông tình yêu với Cha của mình.

543. Hỏi: Chúa Giêsu cầu nguyện như thế nào trong suốt cuộc khổ nạn?

Thưa: Trong cơn hấp hối nơi vườn Ghếtsêmani, cũng như qua các lời cuối cùng trên Thánh giá, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu mạc khải chiều sâu thẳm của lời cầu nguyện trong tình con thảo của Người. Chúa Giêsu chu toàn ý định yêu thương của Chúa Cha và mang lấy trên mình Người tất cả âu lo của nhân loại, tất cả mọi lời van xin và chuyển cầu của lịch sử cứu độ. Người dâng lên Chúa Cha, Ðấng đón nhận những lời cầu nguyện ấy và đáp lại một cách vượt quá sự chờ mong, bằng cách làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

25  27  Đ  Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26  28  Tr  Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng (U1644) Tử đạo.

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

27  29  X  Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

28  30  X  Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (U1858), Tử đạo.

Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

29  01/7  Tr  Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên.

Thánh nữ Mác-ta, Maria và La-da-rô lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30  02  X  Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

(Tr) Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

31  03  X  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Lỗ Xá và họ Quan Nha chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gv 1,2;2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.

Cùng nhau học giáo lý

544. Hỏi: Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào?

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện không những với lời kinh Lạy Cha, nhưng còn dạy chúng ta cầu nguyện ngay cả lúc Người cầu nguyện. Với cách thức này, Người cho chúng ta thấy, bên cạnh nội dung của lời cầu nguyện, còn có những thái độ cần thiết cho việc cầu nguyện đích thực: tâm hồn thanh sạch đang tìm kiếm Nước Trời và sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình; sự tin tưởng mạnh mẽ, đầy tình con thảo, vượt quá những gì chúng ta có thể cảm nghiệm và thấu hiểu; sự tỉnh thức giúp người môn đệ tránh được cơn cám dỗ.

545. Hỏi: Tại sao lời cầu nguyện của chúng ta mang lại hiệu quả?

Thưa: Lời cầu nguyện của chúng ta mang lại hiệu quả, vì được kết hợp với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong đức tin. Trong Người, lời cầu nguyện Kitô giáo trở thành sự hiệp thông tình yêu với Chúa Cha. Lúc đó, chúng ta có thể dâng những lời cầu xin lên Thiên Chúa và sẽ được nhậm lời: “Anh em hãy xin, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16,24).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org/thang-bay-2022/