Tháng 8/2022

Lịch Âm: Tháng Bảy – Nhâm Dần

Hình ảnh lịch phục vụ công giáo tháng 8/2022

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện: Cầu cho các doanh nhân vừa và nhỏ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các doanh nhân vừa và nhỏ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm thấy những phương tiện cần thiết, để tiếp tục công việc kinh doanh, và phục vụ cộng đồng nơi mà họ đang sống.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ
Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

 

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ. 

01  04/7  Tr  Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 

Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (+1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (+1838), Tử đạo.

Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.

02  05  X  Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36.

03  06  X  Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

04  07  Tr  Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ.

Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

05  08  X  Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

(Tr) Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma.

Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.

06  09  Tr  Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên.

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Đn 7,9-10.13-14; (hoặc 2Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.

07  10  X  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Hoàng Nguyên, Nghĩa Ải, Trung Hiếu, họ La Phù, họ Trương Cói và họ Vạn Xá chầu Mình Thánh.

Không cử hành: lễ thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo; lễ thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục; và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19 (hoặc Hr 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hoặc Lc 12,35-40).

Cùng nhau học giáo lý

546. Hỏi: Ðức Trinh Nữ Maria đã cầu nguyện thế nào?

Kinh nguyện của Ðức Maria phát xuất từ niềm tin và việc quảng đại hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Mẹ của Chúa Giêsu cũng là bà Eva Mới, là “Mẹ của chúng sinh”. Mẹ đã cầu xin Chúa Giêsu, Con của Mẹ, cho những nhu cầu của loài người.

547. Hỏi: Trong Tin Mừng, có lời cầu nguyện nào của Ðức Maria không?

Thưa: Ngoài lời chuyển cầu của Ðức Maria tại Cana miền Galilê, Tin Mừng còn ghi lại kinh Magnificat (Lc 1,46-55), là lời ca tụng của Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Hội thánh, là lời tạ ơn trong hân hoan xuất phát từ tâm hồn của những người nghèo khó, vì niềm hy vọng của họ sẽ trở thành hiện thực khi Thiên Chúa thực hiện các lời hứa của Ngài.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

08  11  Tr  Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ.

Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

09  12  X  Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

(Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

10  13  Đ  Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Hôm nay lễ quan thày Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá, chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

11  14  Tr  Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ.

Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1. 

12  15  Đ  Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục (+1838); Thánh Phê-rô Nguyễn Đích, Giáo dân (+1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (+1838), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

(Tr) Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.

Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.

13  16  X  Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

(Đ) Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo.

Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15. 

14  17  X  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Phú Ốc, Kim Bảng, Bắc Sơn, họ Đầm Mơ và họ Văn Phái chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC  LÊN TRỜI, lễ trọng.

 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

Cùng nhau học giáo lý

548. Hỏi: Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi tại Giêrusalem đã cầu nguyện như thế nào?

Khởi đầu sách Công Vụ Tông Ðồ có ghi lại, trong cộng đoàn tiên khởi tại Giêrusalem được Thánh Thần dạy cho biết cầu nguyện, “các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ Bẻ Bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42).

549. Hỏi: Chúa Thánh Thần can thiệp như thế nào trong kinh nguyện của Hội thánh?

Thưa: Chúa Thánh Thần, bậc thầy nội tâm của kinh nguyện Kitô giáo, dạy Hội thánh đời sống cầu nguyện; Ngài hướng dẫn Hội thánh luôn đi sâu vào việc chiêm ngắm và kết hợp với mầu nhiệm khôn lường của Ðức Kitô. Các hình thức cầu nguyện, như được trình bày trong các tác phẩm thời các Tông đồ và Tân Ước, vẫn luôn là mẫu mực cho kinh nguyện Kitô giáo.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

15  18  Tr  Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

16  19  X  Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary.  Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

17  20  X  Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.

Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.

18  21  X  Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

19  22  X  Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.

Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

20  23  Tr  Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

21  24  X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Cát Lại, Nam Định, Hướng Nghĩa (Mường Cắt), họ Ngọc Động và họ Tri Thủy chầu Mình Thánh.

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Linh mục (+1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Piô X, Giáo hoàng. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.

Cùng nhau học giáo lý

550. Hỏi: Các hình thức chính yếu của kinh nguyện Kitô giáo là gì?

Ðó là chúc tụng và thờ lạy, xin ơn và chuyển cầu, tạ ơn và ca ngợi. Thánh lễ chứa đựng và diễn tả tất cả các hình thức cầu nguyện này.

551. Hỏi: Lời kinh chúc tụng là gì?

Thưa: Lời kinh chúc tụng là lời con người đáp lại các hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta chúc tụng Ðấng Toàn Năng, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta trước và ban tràn đầy hồng ân của Ngài cho chúng ta.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

22  25  Tr  Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng: 

Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

23  26  X  Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

24  27  Đ  Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25  28  X  Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Lu-i.

(Tr) Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

26  29  X  Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên.

1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

27  01/8 Tr  Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên.

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ.

1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

28  02  X  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đại Ơn, Công Xá, Bái Đô, Phú Thứ, Tân Lạc, họ Thọ Lão và họ Đô Hai chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.  không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Hc 3,17-18.20.28-29; Hr 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.

Cùng nhau học giáo lý

552. Hỏi: Việc thờ lạy là gì?

Việc thờ lạy là sự phủ phục của con người, tự nhận mình là thụ tạo trước Ðấng Sáng Tạo muôn trùng chí thánh của mình.

553. Hỏi: Những hình thức khác nhau của lời kinh xin ơn là gì?

Thưa: Ðây có thể là một lời xin ơn tha thứ hay còn là một lời khiêm tốn và tin tưởng xin ơn cho tất cả mọi nhu cầu tinh thần lẫn vật chất của chúng ta. Nhưng điều trước hết phải nài xin, là cầu cho Nước Thiên Chúa mau đến.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

29  03  Đ  Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên.

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ. 

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30  04  X  Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên.

1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

31  05  X  Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.

1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org/thang-tam-2022/