Lịch Phục Vụ Công Giáo Năm 2022-2023

Lịch Công giáo là lịch phụng vụ được sử dụng bởi Nghi lễ Rôma của Giáo hội Công giáo. Nó chứa tất cả các ngày thuộc về năm Giáo hội và liên kết chúng với các sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-su Christ và mẹ ngài là Mary.

Lịch phục vụ công giáo

Mục đích của lịch là giúp các Cơ đốc nhân theo dõi các ngày thánh, ngày lễ và thời gian ăn chay. Năm Phụng vụ bắt đầu vào ngày lễ Giáng sinh (25 tháng 12), cũng là ngày đầu năm mới ở nhiều quốc gia có truyền thống theo đạo Thiên chúa.

Giáo hội Công giáo sử dụng lịch dương đã sửa đổi, cứ bốn năm một lần, không có ngoại lệ. Điều này làm cho nó trở thành một năm thiên văn gồm 365 ngày cộng với khoảng 6 giờ 45 phút. Chu kỳ Phục sinh bao gồm 52 lần trăng tròn hoặc một năm âm lịch gồm 12 lần âm lịch hoặc 364 ngày không xen kẽ.

Các bảng sau đây hiển thị tất cả các ngày và quan sát chính thức cho cả nhà thờ phương Tây và phương Đông trong suốt năm 2022:

Tháng 1: January Tháng 2: February Tháng 3: March
Tháng 4: April Tháng 5: May Tháng 6: June
Tháng 7: July Tháng 8: August Tháng 9: September
Tháng 10: October Tháng 11: November Tháng 12: December

Kinh Bà Thánh Catarina

Kinh bà thánh catarina

Lạy Nữ đồng trinh rất vẻ vang, hôm nay mọi nơi thiên hạ làm lễ kính Người, các thánh Thiên thần trên không khen Người, các đấng trên trời kính …

Đọc Thêm

Kinh Mười Điều Răn

Kinh Mười Điều Răn

Kinh mười điều răn là danh sách các mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo, theo Kinh Thánh, được Thiên Chúa phán truyền Môi-sê ở núi Sinai và được khắc …

Đọc Thêm

Kinh Cáo Mình

Kinh Cáo Mình

1. Kinh Cáo Mình (ngắn) Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm …

Đọc Thêm

Kinh Cao Sang

Kinh Cao Sang

Lạy ơn Thiên Chúa cao sang Chín tầng ngự trị thiên đàng liên liên Loài người mọn mạy phàm hèn Cùng chung muôn vật ở trên địa cầu. Tính thiêng …

Đọc Thêm