Kinh 6 Ðiều Răn Hội Thánh

Kinh 6 điều răn Hội Thánh tiếng Việt Hội Thánh có sáu điều răn: Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần Thứ bốn: Chịu Mình … Đọc tiếp

Đọc Kinh Cải Tội Bảy Mối

Cải tôi bảy mối tiếng Việt Cải tội bảy mối có bảy đức Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống Thứ sáu: Yêu … Đọc tiếp

Kinh Bà Thánh Catarina

Lạy Nữ đồng trinh rất vẻ vang, hôm nay mọi nơi thiên hạ làm lễ kính Người, các thánh Thiên thần trên không khen Người, các đấng trên trời kính trọng Người, xin Người cầu cùng Chúa cho chúng tôi hằng vâng phục giới răn Đức Chúa Trời và xin thêm cho chúng tôi các … Đọc tiếp

Kinh Mười Điều Răn

Kinh mười điều răn là danh sách các mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo, theo Kinh Thánh, được Thiên Chúa phán truyền Môi-sê ở núi Sinai và được khắc vào hai phiến đá. Mười điều răn đóng vai trò rất quan trọng trong Giáo hội Công giáo. Dưới đây là 10 điều răn bằng … Đọc tiếp

Chức phó tế là gì? Vai trò trong giáo hội Công Giáo

Phó tế hay còn gọi là trợ tế trong các giáo hội Kitô giáo, là một trong những chức vụ được xem là thánh thiêng trong Giáo hội Công giáo Rôma. Chức vụ này được cấp cho những người đang chờ đợi trở thành linh mục hoặc giám mục và được xem là bước đệm … Đọc tiếp

Chức tư tế là gì? Nguồn gốc và vai trò trong đạo công giáo

Chức tư tế (linh mục) là một trong những chức sắc quan trọng nhất trong giáo hội Công Giáo. Chức tư tế có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nghi thức linh thiêng, truyền đạt đạo lí và cứu rỗi linh hồn cho những người tín hữu. Trong bài viết này, chúng … Đọc tiếp