Lịch Phục Vụ Công Giáo Năm 2022-2023

Lịch Công giáo là lịch phụng vụ được sử dụng bởi Nghi lễ Rôma của Giáo hội Công giáo. Nó chứa tất cả các ngày thuộc về năm Giáo hội và liên kết chúng với các sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-su Christ và mẹ ngài là Mary.

Lịch phục vụ công giáo

Mục đích của lịch là giúp các Cơ đốc nhân theo dõi các ngày thánh, ngày lễ và thời gian ăn chay. Năm Phụng vụ bắt đầu vào ngày lễ Giáng sinh (25 tháng 12), cũng là ngày đầu năm mới ở nhiều quốc gia có truyền thống theo đạo Thiên chúa.

Giáo hội Công giáo sử dụng lịch dương đã sửa đổi, cứ bốn năm một lần, không có ngoại lệ. Điều này làm cho nó trở thành một năm thiên văn gồm 365 ngày cộng với khoảng 6 giờ 45 phút. Chu kỳ Phục sinh bao gồm 52 lần trăng tròn hoặc một năm âm lịch gồm 12 lần âm lịch hoặc 364 ngày không xen kẽ.

Các bảng sau đây hiển thị tất cả các ngày và quan sát chính thức cho cả nhà thờ phương Tây và phương Đông trong suốt năm 2022:

Tháng 1: January Tháng 2: February Tháng 3: March
Tháng 4: April Tháng 5: May Tháng 6: June
Tháng 7: July Tháng 8: August Tháng 9: September
Tháng 10: October Tháng 11: November Tháng 12: December

Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng …

Đọc Thêm

Kinh Ăn Năn Tội

Kinh Ăn Lăn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con …

Đọc Thêm

Đọc Kinh Lạy Cha

Kinh lạy cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha …

Đọc Thêm

Kinh Kính Mừng Maria

Kinh Kính Mừng Maria?

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức …

Đọc Thêm