Bí Tích Rửa Tội Là Gì? Ta Được Những Ơn Gì Khi Lãnh Bí Tích Này?

Bí tích rửa tội là một trong những Bí tích Khai tâm trong Giáo hội. Nhờ bí tích này, những người mới được rửa tội được nuôi dưỡng, thêm sức và được đóng ấn cho Chúa Kitô và cho Giáo hội của Ngài. Bí Tích Rửa Tội Là Gì Rửa tội là một bí tích … Đọc tiếp

Nguồn Gốc Và Lịch Sử Của Đạo Công Giáo Ở Việt Nam

Từ công giáo có nghĩa là “phổ quát” hoặc “tổng quát.” Nhà thờ Công giáo là nhà thờ Thiên chúa giáo lâu đời nhất, lớn nhất và bao gồm nhất trên thế giới. Người Công giáo là người thuộc Giáo hội Công giáo La mã. Người Công giáo tin rằng Đức Chúa Trời đã lập … Đọc tiếp