Kinh Bà Thánh Catarina

Kinh bà thánh catarina

Lạy Nữ đồng trinh rất vẻ vang, hôm nay mọi nơi thiên hạ làm lễ kính Người, các thánh Thiên thần trên không khen Người, các đấng trên trời kính …

Đọc Thêm

Kinh Mười Điều Răn

Kinh Mười Điều Răn

Kinh mười điều răn là danh sách các mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo, theo Kinh Thánh, được Thiên Chúa phán truyền Môi-sê ở núi Sinai và được khắc …

Đọc Thêm

Kinh Cao Sang

Kinh Cao Sang

Lạy ơn Thiên Chúa cao sang Chín tầng ngự trị thiên đàng liên liên Loài người mọn mạy phàm hèn Cùng chung muôn vật ở trên địa cầu. Tính thiêng …

Đọc Thêm